Tag Archives: School bullying

Η έννοια της σχολικής τιμωρίας με “θετικό πρόσημο”

Μπορεί η έννοια της “τιμωρίας”/ συνέπειας για την αντιμετώπιση της σχολικής έντασης να έχει θετικό πρόσημο; Κατά της άποψη μου, είναι εξαιρετικά σημαντικό να έχει πρωτίστως “θετικό πρόσημο”, το οποίο στην πράξη βιώνεται με την σαφή οριοθέτηση εννοιών και συμπεριφορών, την προσπάθεια βελτίωσης αρνητικών συμπεριφορών, συμφιλίωσης των μαθητών και επανόρθωσης για πράξεις που πληγώνουν μαθητές και προκαλούν δυσλειτουργίες στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος.

Συνέπειες με “θετικό πρόσημα” που δεν στοχεύουν αποκλειστικά και μόνο στην τιμωρία και τον παραδειγματισμό μπορούν να λειτουργήσουν πολύ πιο αποτελεσματικά. Αντίθετα, τιμωρίες που “διώχνουν” από τους κόλπους του σχολείου τον μαθητή με βρίσκουν αντίθετη, καθώς ο μαθητής πρέπει να συνεχίσει να βρίσκεται στο σχολείο και να παράγει δημιουργικό έργο.

Επίσης, ένα δύσκολο αλλά αναγκαίο κατά την άποψή μου εγχείρημα είναι να προσπαθήσει ο εκπαιδευτικός να δει “πέρα” και “πίσω” από την αρνητική συμπεριφορά τα θετικά στοιχεία που έχει ο κάθε μαθητής, προκειμένου να βοηθηθεί το κάθε παιδί να ξεφύγει από τη “στερεοτυπική” εικόνα που συχνά δημιουργείται και από “ετικέτες”. Αναγκαία σε αυτό το σημείο η ανταλλαγή εκπαιδευτικών εμπειριών και καλών πρακτικών που μπορούν να έχουν μία καθολική εφαρμογή στα σχολεία . Τέλος, θα δώσω βαρύτητα στον ενεργό ρόλο που πρέπει να αναλάβει τόσο ο μαθητικός πληθυσμός σε καίρια ζητήματα που τον αφορούν, όσο και ο εκπαιδευτικός ώστε να μην αναφερόμαστε σε “αμέτοχους θεατές” αλλά σε συνοδοιπόρους που διαμορφώνουν με τις πράξεις και τα λόγια τους τη σχολική τους πραγματικότητα.

Συνοψίζοντας, τα στοιχεία που είναι σκόπιμο να αποτελέσουν θεμέλια του σύγχρονου σχολείου: Ισχυρά εφόδια στον κάθε μαθητή από την εκπαιδευτική κοινότητα και το εκπαιδευτικό σύστημα ώστε να στηριχτεί στις δυνάμεις του και να αντιμετωπίσει τις όποιες προκλήσεις εντός και εκτός σχολείου, κίνητρα για να αναδείξει το κάθε παιδί τις κλίσεις και τα θετικά στοιχεία της προσωπικότητάς του και τρόποι αλλά και μέσα ώστε να παιδιά να συνεργάζονται με έναν τρόπο πιο δημιουργικό και εποικοδομητικό, προκειμένου μέσω των συνεργασιών τους για την επίτευξη σχολικών στόχων να μάθουν να επιλύουν και τις όποιες διαφορές και διαφωνίες τους.

Συνεχίζουμε ασφαλώς τη διερεύνηση του θέματος και πιστεύω ότι θα μας δοθεί η ευκαιρία για μία ευρύτερη συζήτηση και εκτενεστερη ανάπτυξή του μέσα από τις επικείμενες δράσεις του “Crime & Μedia Lab” στο Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος (http://e-keme.gr/crime-μedia-lab/).

Βλ.σχετικό θέμα μου στο postmodern.gr και στις στήλες “Έγκλημα και Media” και “Εκπαίδευση”, υπό τον τίτλο Αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού: οι ορθές τεχνικές τιμωρίας και επανόρθωσης https://www.postmodern.gr/antimetopisi-toy-ilektronikoy-scholi/?fbclid=IwAR2Woex2D0UHOWurDpiofrktqETH4k4P8COAkzsQMJpIaAJr_ysJi0CAWoU

Leave a comment

Filed under Ζητήματα Κοινωνικά

Αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού: οι ορθές τεχνικές τιμωρίας και επανόρθωσης

Αντιμετώπιση της σχολικής έντασης και εκφοβιστικών συμπεριφορών σε μία νέα εκπαιδευτική εποχή: Κατάθεση σκέψεων και προτάσεων.

Οι ραγδαίες εξελίξεις που έφερε και στον νευραλγικό τομέα της εκπαίδευσης η σφοδρή υγειονομική κρίση με την οποία η Ανθρωπότητα ήρθε αντιμέτωπη, πιστεύω ότι σταδιακά θα μας οδηγήσει σε μία νέα εκπαιδευτική εποχή. Στο πλαίσιο αυτής της νέας εποχής όμως είναι εξαιρετικά σημαντικό να αξιοποιηθούν οι προκλήσεις προς όφελος της μαθητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας, ώστε να αναβαθμιστεί ο ρόλος του σχολείου, του εκπαιδευτικού αλλά και του μαθητή και ταυτόχρονα να αξιοποιηθεί η επιστημονική γνώση για να λάβουν χώρα ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις που θα συμβάλλουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των εντάσεων στο σχολικό περιβάλλον και στην καλλιέργεια του ομαδικού πνεύματος.

Αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού: οι ορθές τεχνικές τιμωρίας και επανόρθωσης το σημερινό μου θέμα στο postmodern.gr

Βλ.σχετικά https://www.postmodern.gr/antimetopisi-toy-ilektronikoy-scholi/?fbclid=IwAR0CrxVRLuGO5Ih_5PWt3bTU0A-DdPrOV8AaKVAyqRu1vej85K1oV2Wgk90

Leave a comment

Filed under Ζητήματα Εκπαιδευτικά, Ζητήματα Κοινωνικά

Περιστατικά βίας στο σύγχρονο σχολείο σε συσχετισμό με την κοινωνική κρίση αξιών

Οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης στο πλαίσιο των σύγχρονων κοινωνιών είναι απτές και τις βιώνουμε στην καθημερινότητά μας. Οι επιπτώσεις όμως της κοινωνικής κρίσης δεν είναι πάντα άμεσα ορατές, αλλά η εμφάνισή τους καθίσταται εμφανής ακόμα και μετά από χρόνια, ενώ η εκδήλωση βίαιων συμπεριφορών στους κόλπους του σχολείου από ανήλικους μαθητές σε βάρος συμμαθητών τους και εκπαιδευτικών αποτελούν μέρος αυτού του σοβαρού κοινωνικού φαινομένου -της κρίσης αξιών- και γι’ αυτό χρήζουν μίας πιο ολοκληρωμένης και συστηματικής διερεύνησης.

Βλ.σχετικό θέμα μου στο postmodern.gr και στη στήλη “Εκπαίδευση” εδώ https://www.postmodern.gr/katathesi-skepseon-kai-protaseon-me-afo/

Ειδικότερα, περιστατικά βίας, που έχουν ως κύρια χαρακτηριστικά τους την πλήρη απαξίωση στον θεσμό του σχολείου και την παντελή έλλειψη σεβασμού στο πρόσωπο του συμμαθητή και του εκπαιδευτικού, με αδιαφορία για τις όποιες συνέπειες και με απάθεια στον πόνο -σωματικό και ψυχικό- του θύματός τους, πρέπει να διερευνηθούν περαιτερω, τόσο ως προς την πρόληψή τους, όσο και ως προς την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους ώστε παράλληλα να αντιμετωπιστεί το βαθύτερο έλλειμμα παιδείας που διαπιστώνεται.

Η καλλιέργεια θετικών συναισθημάτων, η απόκτηση ενσυναίσθησης, η ενίσχυση των εννοιών του “σεβασμού”, της “συνεργασίας” και του “ομαδικού πνεύματος”, τα σαφή όρια, η απόκτηση συνείδησης για την κοινωνική και ποινική απαξία ορισμένων πράξεων, είναι αναγκαία στοιχεία στα οποία το σύγχρονο ελληνικό σχολείο πρέπει να δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα σε έναν κόσμο που αλλάζει.

Leave a comment

Filed under Ζητήματα Εκπαιδευτικά, Ζητήματα Κοινωνικά

“Οι νόμοι των σχολείων”

Οι “νόμοι των σχολείων”, οι ανεξέλεγκτοι έφηβοι και η αμέτοχη κοινωνία στο postmodern.gr εδώ http://www.postmodern.gr/oi-nomoi-ton-scholeion-oi-anexelegkto/?fbclid=IwAR2j70LY_W7iBiNqkPK0X4rF_Q9biiUzXunxTkl5oNunlVeAe-83-B9Fjlc

Eυχαριστώ θερμά το bloko.gr για την αναδημοσίευση του θέματος.

Βλ.σχετικά http://www.bloko.gr/2019/09/blog-post_308.html

Η αναφορά απο τον μαθητή “στους νόμους του σχολείου” συνειρμικά οδήγησε τη σκέψη μου στους άγραφους νόμους της φυλακής και με προβλημάτισε εντόνως. Τα σχολεία μας δεν πρέπει να λειτουργούν σαν φυλακές και γι’ αυτό είναι αναγκαίο να χτιστεί μία ουσιαστική σχέση επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και να ανοίξει ένας δίαυλος επικοινωνίας εκπαιδευτικών-γονέων.

Leave a comment

Filed under Ζητήματα Εκπαιδευτικά

Οι “νόμοι των σχολείων”, οι ανεξέλεγκτοι έφηβοι και η αμέτοχη κοινωνία

Προβληματισμένη είμαι απόψε.

Οι “νόμοι των σχολείων”, οι ανεξέλεγκτοι έφηβοι και η αμέτοχη κοινωνία στο postmodern.gr

Το έκτακτο άρθρο μου που μπορείτε να διαβάσετε εδώ http://www.postmodern.gr/oi-nomoi-ton-scholeion-oi-anexelegkto/?fbclid=IwAR2iBilAJcc–2bVXUMTy7QZtsAgEf9g1Ul82bO-i2GkeY5kWfs1S9iy__w

Leave a comment

Filed under Ζητήματα Εγκληματολογίας, Ζητήματα Εκπαιδευτικά, Ζητήματα Κοινωνικά

Anti-Bullying Certification/ Πιστοποίηση πολιτικών σχολείου κατά του σχολικού εκφοβισμού

Τον Ιανουάριο του 2018 ξεκίνησε η υλοποίηση του ευρωπαϊκού έργου E-ABC για τη δημιουργία διαδικασίας πιστοποίησης και υποστήριξης των σχολείων στην Ευρώπη ενάντια στον Σχολικό Εκφοβισμό.

Θεώρησα πολύ τιμητική (και συγκινητική, θα έλεγα) την πρόταση που μου έγινε από το “Χαμόγελο του Παιδιού” να είμαι μέλος της Εθνικής Επιτροπής Ανατροφοδότησης του προγράμματος ABC (National Feedback Committee in ABC project). Το έργο αυτό αποσκοπεί στην ανάπτυξη πιστοποίησης (Anti-Bullying Certification) σχετικά με την αντιμετώπιση του εκφοβισμού σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Πιο συγκεκριμένα, η μέθοδος της πιστοποίησης επικεντρώνεται στη διερεύνηση των στρατηγικών που ακολουθούν τα σχολεία και σε τρόπους βελτίωσης. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι μια συμμετοχική διαδικασία. Ειδικά ερωτηματολόγια συμπληρώνονται από μαθητές και εκπαιδευτικούς στη διάρκεια εργαστηρίων, όπου οι συμμετέχοντες μοιράζονται σχόλια και προτάσεις βελτίωσης με την ομάδα του σχολείου. Στη συνέχεια η διοικητική ομάδα του σχολείου προβαίνει σε μια τελική ανάλυση, ενώ μια επιτροπή με συμβουλευτικό χαρακτήρα επιλέγει τις κατάλληλες μεθόδους που μπορούν να βελτιώσουν την τελική στρατηγική και τη διαδικασία που θα ακολουθήσει το κάθε σχολείο.

Το προηγούμενο χρονικό διάστημα οι εταίροι του έργου «ABC- Antibullying Certification» διαμόρφωσαν τα τελικά παραδοτέα συνεργαζόμενοι με συνολικά 30 μαθητές και 20 εκπαιδευτικούς από 8 σχολεία από διάφορες χώρες της Ευρώπης. Στη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας του Μαρτίου μαθητές και εκπαιδευτικοί συνεργάστηκαν για την οριστική μορφή αυτών των παραδοτέων σε συνάντηση που έγινε στο Λίβερπουλ και φιλοξενήθηκε από τον εταίρο του έργου «Merseyside Expanding Horizons» που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Πρόκειται, όπως έχετε διαπιστώσει και από την αρθρογραφία μου, για ένα ζήτημα που με ενδιαφέρει πολύ και πεποίθησή μου είναι ότι με ουσιαστικό ενδιαφέρον και βέβαια με ολοκληρωμένες, επιστημονικά τεκμηριωμένες και συστηματικές παρεμβάσεις, το σύγχρονο σχολείο θα μπορέσει να καλλιεργήσει το ομαδικό πνεύμα και να αναδείξει τη μοναδικότητα και την αξία κάθε παιδιού, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά εντάσεις και συγκρούσεις. Το πρόγραμμα προχωράει πολύ καλά και αναμένουμε κι εμείς με μεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις και βέβαια τα αποτελέσματα. Εχθές είχα την πολύτιμη ευκαιρία να καταθέσω και τα δικά μου σχόλια, ως μέλος της Εθνικής Επιτροπής και έχω την αγωνία να δω στην πράξη την εφαρμογή του προγράμματος.

Βλ. σχετικά: https://www.hamogelo.gr/gr/el/ta-nea-mas/ksekinisan-pilotikes-draseis-gia-tin-pistopoiisi-ton-scholeion-kata-tou-scholikou-ekfovismou-stin-eiropi/

https://m.facebook.com/eu.antibullying.network/

Leave a comment

Filed under Ζητήματα Εκπαιδευτικά, Ζητήματα Κοινωνικά

“Ομάδα φιλίας”

“Ομάδα φιλίας”!!

Μπράβο στα παιδιά, στους εκπαιδευτικούς, σε όλους όσοι με αγάπη και ουσιαστικό ενδιαφέρον προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα και να δώσουν λύσεις!! Στηρίζουμε τόσο όμορφες, δυνατές και θετικές προσπάθειες που γεννούν ελπίδα.

Βλ.σχετικά http://www.inart12.org/index.php/el/ola-ta-nea/131-1

Leave a comment

Filed under Ζητήματα Κοινωνικά

Το μήνυμα κατά του σχολικού εκφοβισμού

Η 6η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Πανελλήνια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού. Η συγκεκριμένη μέρα μας υπενθυμίζει το χρέος που έχουμε, ως γονείς, ως εκπαιδευτικοί, ως ασχολούμενοι με τα ΜΜΕ και γενικότερα ως ενεργά μέλη της κοινωνίας για ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ανάληψη δράσης.

Η ουσιαστική επικοινωνία με τα παιδιά και το θετικό και φωτεινό παράδειγμα που θα θέσουν πρώτα οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί αποτελούν καθοριστικά βήματα για την αλλαγή και για να έρθουν πιο κοντά οι μαθητές στο σχολείο. Οι δημιουργικές δράσεις που αποσκοπούν στην καλλιέργεια του ομαδικού πνεύματος και στην έκφραση συναισθημάτων είναι, επίσης, αναγκαίες.

Το μήνυμά μας κατά του σχολικού εκφοβισμού είναι, επομένως, δυνατό και διαχρονικό!

Ακολούθως, ενδεικτική αρθρογραφία μου για το θέμα, το οποίο με πολύ μεγάλη αγάπη για το παιδί και με πρωταρχικό στόχο την προστασία της ανηλικότητας θα συνεχίσουμε να διερευνούμε.

Στη διαφορετικότητα μας βρίσκεται η αξία μας: το δικό μας μήνυμα κατά του σχολικού εκφοβισμού εδώ http://www.postmodern.gr/sti-diaforetikotita-mas-vrisketai-i-axia-mas

Ναι στη φιλία, όχι στη βία: Παιδί και Δικαιώματα 2019 εδώ http://www.postmodern.gr/nai-sti-filia-ochi-sti-via-paidi-kai-dikaiomata-2019/

Σχολικός εκφοβισμός: τα προφίλ των παιδιών και τρόποι αντιμετώπισης του school bullying εδώ https://www.postmodern.gr/scholikos-ekfovismos-ta-profil-ton-pedion

Σχολικός εκφοβισμός: Ο καθοριστικός ρόλος των εκπαιδευτικών στην αντιμετώπιση του φαινομένου εδώ http://www.postmodern.gr/scholikos-ekfovismos-o-kathoristikos-rolos-ton-ekpaideytikon-stin-antimetopisi-toy-fainomenoy/

Σχολικός εκφοβισμός σε μια κοινωνία που αλλάζει – ανάγκη για νέες προσεγγίσεις εδώ http://www.postmodern.gr/scholikos-ekfovismos-se-mia-koinonia-poy-allazei-anagki-gia

Ο σχολικός εκφοβισμός μπορεί να αντιμετωπιστεί – Ομάδες συνεργασίας σε κάθε σχολείο εδώ http:// http://www.postmodern.gr/o-scholikos-ekfovismos-mporei-na-antimetopistei-omades-synergasias-se-kathe-scholeio/

Εντάσεις μεταξύ μαθητών στο σύγχρονο σχολείο και επιθετικές συμπεριφορές ως “μέσο” έκφρασης: Κατάθεση προτάσεων για την αντιμετώπιση εκφοβιστικών συμπεριφορών στο σχολικό περιβάλλον εδώ http://www.bloko.gr/2018/08/blog-post_4442.html?m=1

Leave a comment

Filed under Ζητήματα Εγκληματολογίας, Ζητήματα Εκπαιδευτικά, Ζητήματα Κοινωνικά

Παιδί και Δικαιώματα

Στο επίκεντρό μας και το 2019 το παιδί και η διασφάλιση των δικαιωμάτων του.

Λεμε “ναι στη φιλία και όχι στη βία”,  βλέπουμε τον κόσμο μέσα από τα μάτια των παιδιών μας και δίνουμε στους μαθητές την πολύτιμη ευκαιρία να βρουν τα σημεία που τους ενώνουν και τους φέρνουν πιο κοντά.

Ναι στη φιλία/ όχι στη βία:Παιδί και Δικαιώματα 2019 στο pm εδώ
http://www.postmodern.gr/nai-sti-filia-ochi-sti-via-paidi-kai-dikaiomata-2019/?fbclid=IwAR2glEiQBHOVGa5XM5xtVUhIFXrgBX9omVw9Bsa0zExkiz

Από τη στήλη “Έγκλημα και Media” θα συνεχίσουμε, με δύναμη ψυχής, να περνάμε τα δικά μας ηχηρά μηνύματα κατά της βίας, όποια έκφανση και μορφή κι αν λαμβάνει, εντός και εκτός σχολείου, γιατί το σχολείο είναι η μικρογραφία της κοινωνίας και δυστυχώς στο σχολείο μεταφέρονται εντάσεις και αρνητικά πρότυπα που οι ανήλικοι συχνά υιοθετούν από τους ενήλικους. Επίσης,  θα προσπαθήσουμε να προβάλλουμε  θετικά και φωτεινά πρότυπα που όλοι μας έχουμε ανάγκη,  ιδίως σε έναν κόσμο που αλλάζει.

Περιμένω, πάντοτε, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και τις δικές σας σκέψεις, επισημάνσεις, τους προβληματισμούς αλλά και την κατάθεση της εμπειρίας σας για το σοβαρό ζήτημα του σχολικού εκφοβισμού στο postmodern.gr και στο mail μου: kardaraa@gmail.com

Leave a comment

Filed under Ζητήματα Εγκληματολογίας, Ζητήματα Εκπαιδευτικά, Ζητήματα Κοινωνικά

Παιδί και Δικαιώματα 2019

Με τη δύναμη που έχει η φιλία στα μάτια των παιδιών όλα μπορούν να γίνουν πολύ πιο όμορφα και απλά. Πολλές φορές μάλιστα είναι σημαντικό να βλέπουμε τα πράγματα μέσα από τα μάτια των παιδιών και τα δικά τους συναισθήματα.

Στη θεματική μας “Παιδί και Δικαιώματα 2019” το πρώτο άρθρο στο pm για τη νέα χρονιά με κεντρικό μήνυμα “Ναι στη φιλία, όχι στη βία”.

Ναι στη φιλία / όχι στη βία: Παιδί και Δικαιώματα 2019 είναι ο τίτλος του θέματος και μπορείτε να το διαβάσετε εδώ http://www.postmodern.gr/nai-sti-filia-ochi-sti-via-paidi-kai-dikaiomata-2019/?fbclid=IwAR1TQwWQG0OCUIMBBAIqiAnFFDxGkc7MN5UkqU8whaMSUtspmLmFqBY5jn0

Γιατί η φίλια είναι πολύτιμη!!

Leave a comment

Filed under Ζητήματα Εκπαιδευτικά, Ζητήματα Κοινωνικά