Tag Archives: σεμινάριο στις φυλακές

Αντικείμενο, Στόχος, Στοιχεία του Σεμιναρίου “ΦΥΛΑΚΗ: ΕΡΕΥΝΑ & ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ”

Ξεκινούν αύριο -Τετάρτη 22/2/17- οι προεγγραφές για το νέο μας σεμινάριο στο Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος με τίτλο Φυλακές: Έρευνα και Γλωσσικά Ζητήματα. Πληροφορίες: κα Αντωνία Καστρινάκη, τηλ. επικοινωνίας 693 794 7179 . Επίσης, μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες στα παρακάτω links: https://aggelikikardara.wordpress.com/2017/02/20/%cf%83%ce%b5%ce%bc%ce%b9%ce% και %cf%83%ce%b5%ce%bc%ce%b9%ce%bd%ce%b1%cf%81%ce%b9%ce%bf-3_%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%b4%ce%b1%cf%81%ce%b1-1

Ας δούμε όμως αναλυτικά με το σημερινό κείμενο ποιο είναι το αντικείμενο του σεμιναρίου και ο στόχος του, ποιες είναι οι κύριες διδακτικές μας ενότητες, σε ποιους απευθύνεται, ποιος ο τόπος και χρόνος διεξαγωγής του, καθώς και τα βήματα συμμετοχής.

Σεµινάριο µε θέµα: «Φυλακές: Έρευνα και Γλωσσικά Ζητήµατα»

Αντικείµενο του σεµιναρίου:Τα καταστήµατα κράτησης στην εποχή της οικονοµικής και κοινωνικής κρίσης θα αποτελέσουν το αντικείµενο διερεύνησής µας στο σεµινάριο µε τίτλο «Φυλακές: Έρευνα και Γλωσσικά Ζητήµατα».

Στόχος του σεµιναρίου είναι οι εκπαιδευόµενοι να είναι σε θέση να κατανοήσουν: τα συστατικά στοιχεία που συνθέτουν τον χαρακτηριζόµενο από την εγκληµατολογική έρευνα «υποπολιτισµό» της φυλακής, τον τρόπο δοµής και λειτουργίας των καταστηµάτων κράτησης στην Ελλάδα, την ιεραρχία των κρατουµένων και τις τυπολογίες των κρατουµένων, καθώς και το αξιακό σύστηµα που διέπει τον µικρόκοσµο της φυλακής στη χώρα µας και διεθνώς . Η έρευνα µέσα στις φυλακές και η εφαρµοζόµενη µεθοδολογία θα αποτελέσουν επίσης αντικείµενο διερεύνησής µας, ενώ θα παρουσιαστούν τα πορίσµατα της έρευνάς µου για τη γλώσσα της φυλακής και για ζητήµατα γλωσσικού ενδιαφέροντος που λαµβάνουν ταυτόχρονα κοινωνικές και ψυχολογικές διαστάσεις και προεκτάσεις και αφορούν την επικοινωνία των κρατουµένων.

Σκοπός είναι οι συµµετέχοντες να αποκτήσουν στέρεα θεωρητική γνώση για τον «κόσµο» των φυλακών και ταυτόχρονα πρακτική εµπειρία όσον αφορά τη διεξαγωγή ερευνών στα καταστήµατα κράτησης, είτε για δηµοσιογραφικούς σκοπούς είτε στο πλαίσιο κοινωνικών ερευνών.

Στοιχεία του σεµιναρίου

• Μεταχείριση κρατουµένων
• Σωφρονιστικά συστήµατα
• Σωφρονιστικοί σκοποί
• Γένεση και εξέλιξη της φυλακής ως της κατεξοχήν δηµόσιας ποινής
• «Υποπολιτισµός» της φυλακής: συστατικά στοιχεία
• Ιεραρχία κρατουµένων
• Τυπολογίες κρατουµένων
• Αξιακό σύστηµα έγκλειστου πληθυσµού
• Οι «νόµοι» της φυλακής
• Έρευνα µέσα στη φυλακή: µεθοδολογία
• Γλωσσικά ζητήµατα και καταστήµατα κράτησης

Απευθύνεται σε: δηµοσιογράφους , (επαγγελµατίες και φοιτητές/απόφοιτους), εγκληµατολόγους, κοινωνιολόγους, ψυχολόγους, κοινωνικούς επιστήµονες και γενικά επαγγελµατίες στο χώρο των καταστηµάτων κράτησης.

Διάρκεια σεµιναρίου: 12 ώρες (4 συνεδρίες – 3 ώρες κάθε συνεδρία, 1 συνάντηση την εβδοµάδα, το σεµινάριο θα λαµβάνει χώρα Παρασκευή 10:00 – 13:00) Τόπος διεξαγωγής: Αθήνα Σταδίου 33 & Πεσµαζόγλου, 8ος όροφος, Γραφείο 15), Χρόνος διεξαγωγής: Μάρτιος – Απρίλιος 2017 (ηµεροµηνίες συναντήσεων: 10/03, 17/03, 31/03 & 07/04).

Προεγγραφή από 22/02/2017 έως 08/03/2017
Κόστος συµµετοχής: 80€* για τα µέλη του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήµατος (ΚΕ.Μ.Ε.) (ταµειακώς ενήµερα για το έτος 2017) 90€* για κατόχους κάρτας ανεργίας και φοιτητές 120€* για τους υπόλοιπους συµµετέχοντες
*στις τιµές περιλαµβάνεται Φ.Π.Α. 24%

Για την επιλογή των συµµετεχόντων θα τηρηθεί η αρχή της χρονικής προτεραιότητας, λόγω των περιορισµένων θέσεων.
Συµµετοχή µόνο µε προεγγραφή

Δηλώσεις συµµετοχής (σε 2 µόλις βήµατα) ∆ηλώστε συµµετοχή στο e-mail: seminars@e-keme.gr (θέµα «Φυλακές: Έρευνα και Γλωσσικά Ζητήµατα») αποστέλλοντας συνηµµένα τα κατωτέρω:

Βήµα 1ο Συµπλήρωση και επισύναψη-αποστολή της κατωτέρω δήλωσης συµµετοχής

Βήµα 2ο Επισύναψη – αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσης του ποσού συµµετοχής στον τραπεζικό λογαριασµό 206002002000643 (τράπεζα: ALPHA BANK, δικαιούχος: Κέντρο Μελέτης του Εγκλήµατος, αιτιολογία ονοµατεπώνυµο συµµετέχοντα συµµετοχή σε σεµινάριο «Φυλακές: Έρευνα και Γλωσσικά ζητήµατα») άλλως καταβολή µε µετρητά στα γραφεία µας, οδός Σταδίου 33 και Πεσµαζόγλου, (8ος όροφος, γραφείο 15, 10559, Αθήνα) κατά τις ώρες κοινού, κάθε Τρίτη 15.00-18.00 και κάθε Παρασκευή 12.00-13.00 (η δήλωση συµµετοχής καταχωρείται µε την ολοκλήρωση των ως άνω ενεργειών).

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ (ΚΕ.Μ.Ε.)
∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Σεµινάριο µε θέµα: «Φυλακές: Έρευνα και Γλωσσικά Ζητήµατα»
ΟΝΟΜΑ:
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:
Α∆Τ:
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ:
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ:
E-MAIL:
Είµαι µέλος του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήµατος (ΚΕ.Μ.Ε.): ΝΑΙ / ΟΧΙ
Επιθυµώ να εγγραφώ ως µέλος στο Κέντρο Μελέτης του Εγκλήµατος (ΚΕ.Μ.Ε.): ΝΑΙ / ΟΧΙ
Αθήνα, ……/……./2017
(Υπογραφή)

Ελπίζω ότι και αυτή την φορά (όπως και στα δύο προηγούμενα σεμινάρια) με την ολοκλήρωση των σεμιναριακων μας μαθημάτων να προχωρήσουμε με τους εκπαιδευόμενους που το επιθυμούν σε μια ολοκληρωμένη έρευνα σχετικά με τις φυλακές και την επικοινωνία των κρατουμένων, η οποία να δημοσιευτεί.

Leave a comment

Filed under Ζητήματα Εγκληματολογίας

Στιγμές στο Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος

Τον Οκτώβριο του 2016 ξεκίνησα μια πολύ δημιουργική συνεργασία με έναν εγκληματολογικό φορέα που αποτελεί το όραμα 6 νέων επιστημόνων. Πρόκειται για το Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος (ΚΕ.Μ.Ε.), το οποίο δημιουργήθηκε από τους: Δρ. Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου, Αναστασία Χαλκιά (Πρόεδρο), δικηγόρο Διονύση Χιόνη (Αντιπρόεδρο), Κοινωνική Ανθρωπολόγο-Υπ.Δρ.Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου, Τόνια Καστρινάκη (Γραμματέα), Δρ. Ποινικού Δικαίου και Εγκληματολογίας της Νομικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών, Φώτιο Σπυρόπουλο (Ταμία), δικηγόρο Εύη Ανδρουλάκη (Μέλος) και την Κοινωνιολόγο/Εγκληματολόγο-Υπ.Δρ.Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Παν/μίου Αθηνών, Μάρθα Λεμπέση (Μέλος).

Το όραμα των παιδιών, όπως αποτυπώνεται στο εγκληματολογικό περιοδικό τους Crime Times (ηλεκτρονική περιοδική επιθεώρηση εγκληματολογίας και ποινικής δικαιοσύνης http://www.crimetimes.gr), αφορά τη δημιουργία του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος (ΚΕ.Μ.Ε.) προκειμένου ένας φορέας της κοινωνίας των πολιτών να (προσπαθήσει να) μιλήσει επιστημονικά αλλά και κατανοητά στην κοινωνία. 

Όσον αφορά τις δράσεις του ΚΕ.Μ.Ε. περιλαμβάνουν: συνέδρια-ημερίδες, workshops, εκδηλώσεις, σεμινάρια και συναντήσεις. Οι “δίαυλοι επικοινωνίας” τους με την κοινωνία είναι το ηλεκτρονικό τους περιοδικό αλλά και η ραδιοφωνική τους εκπομπή “Έγκλημα στα Ερτζιανά” στο Δεύτερο Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Στο site http://e-keme.gr μπορείτε να βρείτε επιπρόσθετες πληροφορίες για το Κέντρο και να γίνετε μέλη όσοι ενδιαφέρεστε για το συναρπαστικό κόσμο της εγκληματολογίας.

Είναι πολύ σημαντικό που μια ομάδα νέων ανθρώπων με αξιόλογο ερευνητικό έργο και παρουσία στα δρώμενα του ελληνικού Πανεπιστημίου προχωρά στην υλοποίηση μιας τόσο δημιουργικής ιδέας και δυναμικής πρωτοβουλίας, επιτυγχάνοντας να φέρει την επιστήμη της εγκληματολογίας πιο κοντά στην κοινωνία. Μια προσπάθεια που αξίζει να την στηρίξουμε όλοι.

Η συνεργασία μου με το ΚΕ.Μ.Ε. αφορά έναν κύκλο σεμιναριακών μαθημάτων στη θεματική “Μίντια και Έγκλημα”. Έχουμε ήδη ολοκληρώσει δύο ενότητες (Οκτώβριο-Νοέμβριο-Δεκέμβριο) με τίτλους “Το έγκλημα στο αστυνομικό και δικαστικό ρεπορτάζ της νέας ψηφιακής εποχής” και “Επικοινωνιακή Διαχείριση Ειδικών Θεμάτων Εγκληματολογικού Ενδιαφέροντος”.

Στο πλαίσιο των σεμιναρίων μας ασχοληθήκαμε με πολύκροτρες υποθέσεις εγκληματολογικού ενδιαφέροντος, αναλύσαμε την νομική και εγκληματολογική ορολογία, καθώς και τυπολογίες, διερευνήσαμε ζητήματα, όπως η γυναικεία εγκληματικότητα και η νεανική παραβατικότητα, η τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα και αναλύσαμε νέες μορφές δημοσιογραφίας στο περιβάλλον της νέας ψηφιακής εποχής, όπως η “δημοσιογραφία των πολιτών”.

Αξίζει να αναφέρω στο σημείο αυτό ότι η ομάδα των δημοσιογράφων νέας γενιάς που συμμετείχε στα σεμινάρια είναι πολύ δυναμική και γεμάτη δίψα για το αστυνομικό ρεπορτάζ. Εν είδει ασκήσεων, οργανώσαμε ρεπορτάζ για υποθέσεις και ζητήματα που διερευνήσαμε και τα παιδιά κατάφεραν να εμβαθύνουν και να δώσουν μια διαφορετική και πολύ δυναμική μιντιακή οπτική.

Τέλος, να επισημάνω ότι στοχεύοντας στο συνδυασμό γνώσης με την πρακτική εμπειρία, αποφασίσαμε στο τέλος κάθε θεματικού κύκλου, να έχουμε έναν καλεσμένο που θα κάνει μια παρουσίαση στους εκπαιδευόμενους και θα απαντά στις ερωτήσεις τους.

Ο “δάσκαλος” του αστυνομικου ρεπορτάζ, κ. Πάνος Σόμπολος μας έκανε την μεγάλη τιμή να μας επισκεφτεί στο Κέντρο και να δώσει στα παιδιά πολύτιμες κατευθυντήριες γραμμές για το αστυνομικό ρεπορτάζ.

Η Senior Editor του CNN Greece, κ. Ειρήνη Ανδουλάκη ήταν η δεύτερη προσκεκλημένη μας, η οποία μοιράστηκε με τα παιδιά την σημαντική εμπειρία της από καίριες θέσεις που έχει αναλάβει και στο τέλος της παρουσίασής της, έκανε ρεπορτάζ με μια εκπαιδευόμενή μας.

Τον Φεβρουάριο συνεχίζουμε τον κύκλο των σεμιναριακών μας μαθημάτων με φυλακές, ρεπορτάζ για τις φυλακές και πολύκροτες υποθέσεις έντονου εγκληματολογικού και μιντιακού ενδιαφέροντος, καθώς και καλεσμένους που θα μοιραστούν με τους εκπαιδευόμενους την πολύτιμη εμπειρία τους από το χώρο των Μ.Μ.Ε.

Όσοι ενδιαφέρεστε για επιπρόσθετες πληροφορίες, μπορείτε να μου στείλετε τα ερωτήματά σας στο mail μου: kardaraa@gmail.com

Επίσημη ανακοίνωση με ημερομηνίες και θεματικές από τη σελίδα του ΚΕ.Μ.Ε. και το fb από τον Ιανουάριο.

Στέλνω στους αγαπημένους φίλους και συνεργάτες στο ΚΕ.Μ.Ε. τις θερμότερες ευχές μου για μια νέα χρονιά γεμάτη δημιουργικότητα και χαμόγελα!! Το 2017 εύχομαι το Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος να γίνει σημείο αναφοράς για την εγκληματολογική έρευνα και τα σεμινάρια μας στη θεματική “Μίντια και Έγκλημα” να συνεχίσουν δυναμικά!

Οι στιγμές που ζήσαμε στο ΚΕ.Μ.Ε. στο πλαίσιο των δύο σεμιναρίων μας ήταν πολύ δυνατές και πολύ όμορφες. Το φωτογραφικό υλικό που ακολουθεί αποτυπώνει κάποιες από αυτές:

Από το πρώτο μας σεμινάριο “Το έγκλημα στο αστυνομικό και δικαστικό ρεπορτάζ της νέας ψηφιακής εποχής”

all_panos-sompolos_clear_n

keme_panos-sompolos_n

panos-sompolos_light_o

received_10211208014381526

Κύριε Σόμπολε, σας ευχαριστούμε από καρδιάς!!
angela_panos-sompolos_n

20161104_143821

Στιγμές από το δεύτερο σεμινάριο μας με τίτλο “Επικοινωνιακή Διαχείριση Ειδικών Θεμάτων Εγκληματολογικού Ενδιαφέροντος”

20161223_141307

20161223_112618

Και οι πιο χαλαρές στιγμές με φαγητό, γλυκό και κρασάκι! Γιατί στο ΚΕ.Μ.Ε. και μαθαίνουμε και περνάμε τέλεια!!

20161223_112755

20161223_111749

Ειρήνη μου, σε ευχαριστούμε από καρδιάς!!

20161223_120253

Από τη διάρκεια παρουσίασης των ρεπορτάζ των παιδιών μας. Στιγμές συγκίνησης και υπερηφάνειας για την ομάδα μας!!
Είναι σκόπιμο να σημειώσω ότι ήδη 5 από τους εκπαιδευόμενούς μας ξεκίνησαν συνεργασία, στο πλαίσιο της πρακτικής τους εξάσκησης, με το δημοσιογράφο Χρίστο Βασιλόπουλο και τη Μηχανή του Χρόνου στην ηλεκτρονική της έκδοση (www.mixanitouxronou.gr).

keme_reportage-3

keme_reportage_n

Είναι υπέροχο να συνεργάζεσαι με αυτούς τους ανθρώπους!!! Κι αυτή ήταν μόνο η αρχή, έχουμε ακόμα να κάνουμε πολλά ακόμα και ενδιαφέροντα πράγματα, μαζί!!

Leave a comment

Filed under Ζητήματα Εγκληματολογίας