Tag Archives: σεμινάριο ΚΕΜΕ

Έναρξη τρίτου σεμιναρίου στο ΚΕ.Μ.Ε με πλούσιο υλικό και δυνατή ομάδα

Με ένα πλούσιο υλικό ξεκινάμε το τρίτο μας σεμινάριο στο Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος (ΚΕ.Μ.Ε.) με τίτλο “Φυλακές: Έρευνα και Γλωσσικά Ζητήματα” την Παρασκευή 10 Μαρτίου στις 10 το πρωί. Στις τέσσερεις συναντήσεις μας, τρίωρης διάρκειας, θα διερευνήσουμε όλα τα στοιχεία που συνθέτουν την μικροκοινωνία των φυλακισμένων, θα αναλύσουμε έννοιες όπως η “μεταχείριση των κρατουμένων”, θα εξετάσουμε τους σκοπούς και τις λειτουργίες της ποινής, θα δούμε πώς γεννήθηκε η φυλακή και πώς μέσα από μια χρονοβόρα και σύνθετη εξελικτική πορεία καθιερώθηκε ως η κατεξοχήν δημόσια ποινή, έμφαση θα δοθεί στις καταλυτικές επιδράσεις που άσκησαν η οικονομία και η θρησκεία στην οργάνωση των φυλακών, ενώ η ανάλυσή μας θα προχωρήσει και βαθύτερα με την διερεύνηση των στοιχείων που απαρτίζουν τον χαρακτηριζόμενο “υποπολιτισμό” της φυλακής, το αξιακό σύστημα του έγκλειστου πληθυσμού και τους “νόμους” που διέπουν τον κόσμο της φυλακής. Στο μικροσκόπιο της έρευνάς μας θα τεθούν ασφαλώς ζητήματα επικοινωνίας των κρατουμένων σε γλωσσικό και συμβολικό επίπεδο, καθώς και η μεθοδολογία έρευνας στα καταστήματα κράτησης.

Με την ολοκλήρωση των 4 σεμιναριακών μας μαθημάτων, θα προχωρήσω με όσους εκπαιδευόμενους επιθυμούν σε έρευνα, προκειμένου να δημοσιευθεί. Η έρευνα θα συνδυάζει την επιστημονική τεκμηρίωση με το ρεπορτάζ, καθώς απώτερος στόχος του κύκλου των σεμιναριακών μας μαθημάτων στην θεματική “MEDIA & ΕΓΚΛΗΜΑ” είναι να προσφέρουμε στους εκπαιδευόμενους ολοκληρωμένη θεωρητική γνώση, την οποία να μπορούν να την αξιοποιήσουν στο ρεπορτάζ τους, στο πλαίσιο της δικής τους δημοσιογραφικής/κοινωνιολογικής έρευνας. Να σημειώσω ότι ήδη μέλη του ΚΕ.Μ.Ε. που παρακολούθησαν τα σεμινάρια μας συνεργάζονται με το δημοσιογράφο Χρίστο Βασιλόπουλο και τη ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

Κόστος συµµετοχής: 80€* για τα µέλη του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήµατος (ΚΕ.Μ.Ε.) (ταµειακώς ενήµερα για το έτος 2017) 90€* για κατόχους κάρτας ανεργίας και φοιτητές 120€* για τους υπόλοιπους συµµετέχοντες
*στις τιµές περιλαµβάνεται Φ.Π.Α. 24%

Για την επιλογή των συµµετεχόντων θα τηρηθεί η αρχή της χρονικής προτεραιότητας, λόγω των περιορισµένων θέσεων.
Συµµετοχή µόνο µε προεγγραφή

Δηλώσεις συµµετοχής (σε 2 µόλις βήµατα) ∆ηλώστε συµµετοχή στο e-mail: seminars@e-keme.gr (θέµα «Φυλακές: Έρευνα και Γλωσσικά Ζητήµατα») αποστέλλοντας συνηµµένα τα κατωτέρω:

Βήµα 1ο Συµπλήρωση και επισύναψη-αποστολή της κατωτέρω δήλωσης συµµετοχής

Βήµα 2ο Επισύναψη – αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσης του ποσού συµµετοχής στον τραπεζικό λογαριασµό 206002002000643 (τράπεζα: ALPHA BANK, δικαιούχος: Κέντρο Μελέτης του Εγκλήµατος, αιτιολογία ονοµατεπώνυµο συµµετέχοντα συµµετοχή σε σεµινάριο «Φυλακές: Έρευνα και Γλωσσικά ζητήµατα») άλλως καταβολή µε µετρητά στα γραφεία µας, οδός Σταδίου 33 και Πεσµαζόγλου, (8ος όροφος, γραφείο 15, 10559, Αθήνα) κατά τις ώρες κοινού, κάθε Τρίτη 15.00-18.00 και κάθε Παρασκευή 12.00-13.00 (η δήλωση συµµετοχής καταχωρείται µε την ολοκλήρωση των ως άνω ενεργειών).

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ (ΚΕ.Μ.Ε.)
∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Σεµινάριο µε θέµα: «Φυλακές: Έρευνα και Γλωσσικά Ζητήµατα»
ΟΝΟΜΑ:
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:
Α∆Τ:
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ:
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ:
E-MAIL:
Είµαι µέλος του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήµατος (ΚΕ.Μ.Ε.): ΝΑΙ / ΟΧΙ
Επιθυµώ να εγγραφώ ως µέλος στο Κέντρο Μελέτης του Εγκλήµατος (ΚΕ.Μ.Ε.): ΝΑΙ / ΟΧΙ
Αθήνα, ……/……./2017
(Υπογραφή)

Εύχομαι μια πολύ δυναμική αρχή και μια πολύ δυνατή ομάδα και στο τρίτο μας σεμινάριο!

Leave a comment

Filed under Ζητήματα Εγκληματολογίας

Αντικείμενο, Στόχος, Στοιχεία του Σεμιναρίου “ΦΥΛΑΚΗ: ΕΡΕΥΝΑ & ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ”

Ξεκινούν αύριο -Τετάρτη 22/2/17- οι προεγγραφές για το νέο μας σεμινάριο στο Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος με τίτλο Φυλακές: Έρευνα και Γλωσσικά Ζητήματα. Πληροφορίες: κα Αντωνία Καστρινάκη, τηλ. επικοινωνίας 693 794 7179 . Επίσης, μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες στα παρακάτω links: https://aggelikikardara.wordpress.com/2017/02/20/%cf%83%ce%b5%ce%bc%ce%b9%ce% και %cf%83%ce%b5%ce%bc%ce%b9%ce%bd%ce%b1%cf%81%ce%b9%ce%bf-3_%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%b4%ce%b1%cf%81%ce%b1-1

Ας δούμε όμως αναλυτικά με το σημερινό κείμενο ποιο είναι το αντικείμενο του σεμιναρίου και ο στόχος του, ποιες είναι οι κύριες διδακτικές μας ενότητες, σε ποιους απευθύνεται, ποιος ο τόπος και χρόνος διεξαγωγής του, καθώς και τα βήματα συμμετοχής.

Σεµινάριο µε θέµα: «Φυλακές: Έρευνα και Γλωσσικά Ζητήµατα»

Αντικείµενο του σεµιναρίου:Τα καταστήµατα κράτησης στην εποχή της οικονοµικής και κοινωνικής κρίσης θα αποτελέσουν το αντικείµενο διερεύνησής µας στο σεµινάριο µε τίτλο «Φυλακές: Έρευνα και Γλωσσικά Ζητήµατα».

Στόχος του σεµιναρίου είναι οι εκπαιδευόµενοι να είναι σε θέση να κατανοήσουν: τα συστατικά στοιχεία που συνθέτουν τον χαρακτηριζόµενο από την εγκληµατολογική έρευνα «υποπολιτισµό» της φυλακής, τον τρόπο δοµής και λειτουργίας των καταστηµάτων κράτησης στην Ελλάδα, την ιεραρχία των κρατουµένων και τις τυπολογίες των κρατουµένων, καθώς και το αξιακό σύστηµα που διέπει τον µικρόκοσµο της φυλακής στη χώρα µας και διεθνώς . Η έρευνα µέσα στις φυλακές και η εφαρµοζόµενη µεθοδολογία θα αποτελέσουν επίσης αντικείµενο διερεύνησής µας, ενώ θα παρουσιαστούν τα πορίσµατα της έρευνάς µου για τη γλώσσα της φυλακής και για ζητήµατα γλωσσικού ενδιαφέροντος που λαµβάνουν ταυτόχρονα κοινωνικές και ψυχολογικές διαστάσεις και προεκτάσεις και αφορούν την επικοινωνία των κρατουµένων.

Σκοπός είναι οι συµµετέχοντες να αποκτήσουν στέρεα θεωρητική γνώση για τον «κόσµο» των φυλακών και ταυτόχρονα πρακτική εµπειρία όσον αφορά τη διεξαγωγή ερευνών στα καταστήµατα κράτησης, είτε για δηµοσιογραφικούς σκοπούς είτε στο πλαίσιο κοινωνικών ερευνών.

Στοιχεία του σεµιναρίου

• Μεταχείριση κρατουµένων
• Σωφρονιστικά συστήµατα
• Σωφρονιστικοί σκοποί
• Γένεση και εξέλιξη της φυλακής ως της κατεξοχήν δηµόσιας ποινής
• «Υποπολιτισµός» της φυλακής: συστατικά στοιχεία
• Ιεραρχία κρατουµένων
• Τυπολογίες κρατουµένων
• Αξιακό σύστηµα έγκλειστου πληθυσµού
• Οι «νόµοι» της φυλακής
• Έρευνα µέσα στη φυλακή: µεθοδολογία
• Γλωσσικά ζητήµατα και καταστήµατα κράτησης

Απευθύνεται σε: δηµοσιογράφους , (επαγγελµατίες και φοιτητές/απόφοιτους), εγκληµατολόγους, κοινωνιολόγους, ψυχολόγους, κοινωνικούς επιστήµονες και γενικά επαγγελµατίες στο χώρο των καταστηµάτων κράτησης.

Διάρκεια σεµιναρίου: 12 ώρες (4 συνεδρίες – 3 ώρες κάθε συνεδρία, 1 συνάντηση την εβδοµάδα, το σεµινάριο θα λαµβάνει χώρα Παρασκευή 10:00 – 13:00) Τόπος διεξαγωγής: Αθήνα Σταδίου 33 & Πεσµαζόγλου, 8ος όροφος, Γραφείο 15), Χρόνος διεξαγωγής: Μάρτιος – Απρίλιος 2017 (ηµεροµηνίες συναντήσεων: 10/03, 17/03, 31/03 & 07/04).

Προεγγραφή από 22/02/2017 έως 08/03/2017
Κόστος συµµετοχής: 80€* για τα µέλη του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήµατος (ΚΕ.Μ.Ε.) (ταµειακώς ενήµερα για το έτος 2017) 90€* για κατόχους κάρτας ανεργίας και φοιτητές 120€* για τους υπόλοιπους συµµετέχοντες
*στις τιµές περιλαµβάνεται Φ.Π.Α. 24%

Για την επιλογή των συµµετεχόντων θα τηρηθεί η αρχή της χρονικής προτεραιότητας, λόγω των περιορισµένων θέσεων.
Συµµετοχή µόνο µε προεγγραφή

Δηλώσεις συµµετοχής (σε 2 µόλις βήµατα) ∆ηλώστε συµµετοχή στο e-mail: seminars@e-keme.gr (θέµα «Φυλακές: Έρευνα και Γλωσσικά Ζητήµατα») αποστέλλοντας συνηµµένα τα κατωτέρω:

Βήµα 1ο Συµπλήρωση και επισύναψη-αποστολή της κατωτέρω δήλωσης συµµετοχής

Βήµα 2ο Επισύναψη – αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσης του ποσού συµµετοχής στον τραπεζικό λογαριασµό 206002002000643 (τράπεζα: ALPHA BANK, δικαιούχος: Κέντρο Μελέτης του Εγκλήµατος, αιτιολογία ονοµατεπώνυµο συµµετέχοντα συµµετοχή σε σεµινάριο «Φυλακές: Έρευνα και Γλωσσικά ζητήµατα») άλλως καταβολή µε µετρητά στα γραφεία µας, οδός Σταδίου 33 και Πεσµαζόγλου, (8ος όροφος, γραφείο 15, 10559, Αθήνα) κατά τις ώρες κοινού, κάθε Τρίτη 15.00-18.00 και κάθε Παρασκευή 12.00-13.00 (η δήλωση συµµετοχής καταχωρείται µε την ολοκλήρωση των ως άνω ενεργειών).

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ (ΚΕ.Μ.Ε.)
∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Σεµινάριο µε θέµα: «Φυλακές: Έρευνα και Γλωσσικά Ζητήµατα»
ΟΝΟΜΑ:
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:
Α∆Τ:
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ:
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ:
E-MAIL:
Είµαι µέλος του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήµατος (ΚΕ.Μ.Ε.): ΝΑΙ / ΟΧΙ
Επιθυµώ να εγγραφώ ως µέλος στο Κέντρο Μελέτης του Εγκλήµατος (ΚΕ.Μ.Ε.): ΝΑΙ / ΟΧΙ
Αθήνα, ……/……./2017
(Υπογραφή)

Ελπίζω ότι και αυτή την φορά (όπως και στα δύο προηγούμενα σεμινάρια) με την ολοκλήρωση των σεμιναριακων μας μαθημάτων να προχωρήσουμε με τους εκπαιδευόμενους που το επιθυμούν σε μια ολοκληρωμένη έρευνα σχετικά με τις φυλακές και την επικοινωνία των κρατουμένων, η οποία να δημοσιευτεί.

Leave a comment

Filed under Ζητήματα Εγκληματολογίας

New Media Age: παγίδες και προκλήσεις

New Media Age

Αποτελεί αδιαμφησβήτητο γεγονός ότι διανύουμε την νέα εποχή δημοσιογραφίας/new media age. Τα κύρια χαρακτηριστικά της είναι τα εξής:
• Υψηλή ταχύτητα μετάδοσης της είδησης.
• Διαθεσιμότητα πηγών.
• Πληθώρα πηγών.
• Ανάδυση νέων μορφών δημοσιογραφίας, όπως είναι η λεγόμενη «δημοσιογραφία των πολιτών».
• Ποικιλομορφία κοινού.

Είναι επίσης σαφές ότι τα ΜΜΕ διεθνώς αλλά δυστυχώς και στην ελληνική πραγματικότητα συρρικνώνονται, με αποτέλεσμα οι νέας γενιάς δημοσιογράφοι να έρχονται αντιμέτωποι με μια πολύ σκληρή επαγγελματική πραγματικότητα.

Ωστόσο, το θετικό στοιχείο που πρέπει να κρατήσουν στο μυαλό, σε αυτό το γκρίζο τοπίο, είναι ότι πάντα μέσα από μεγάλες κρίσεις δύναται να προκύψουν καινούργιες προκλήσεις, οι οποίες με τη σειρά τους μπορεί να μετατραπούν σε “δυνατές ευκαιρίες” για τους νέους δημοσιογράφους.

Είναι αναγκαίο, συνεπώς, να προσαρμοστούν στα καινούργια δεδομένα οι σύγχρονοι δημοσιογράφοι και να αναζητήσουν καινοτόμους τρόπους ώστε να κεντρίσουν το ενδιαφέρον του κοινού. Σίγουρα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε αυτό το πλαίσιο δύναται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στα χέρια των επαγγελματιών δημοσιογράφων, όπως ήδη γίνεται με τους αποκαλούμενους citizen journalists, δηλαδή πολίτες που με τα απλά τεχνολογικά μέσα που έχουν στα χέρια τους-από την κάμερα ενός απλού μέχρι ενός πιο εξελιγμένου κινητού τηλεφώνου- καταγράφουν και μεταφέρουν σε ένα ευρύ κοινό πληροφορίες από καταστάσεις και περιστατικά που βιώνουν.

Ο ρόλος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ως game changer

Τα social media χαρακτηρίζονται στη διεθνή έρευνα ως “game-changer”. Η δημοσιογραφία των πολιτών»/citizen journalism ή αλλιώς συμμετοχική δημοσιογραφία/participatory journalism επιδρά και στον τρόπο άσκησης του αστυνομικού ρεπορτάζ. Εάν μάλιστα λάβουμε υπ’ όψιν μας ότι πολίτες συχνά γίνονται αυτόπτες μάρτυρες έκτακτων γεγονότων/breaking news, καταλαβαίνουμε ότι είναι εύκολο για αυτούς να καταγράψουν τα γεγονότα, όπως τα ζουν, τη στιγμή μάλιστα που τα γεγονότα εξελίσσονται και στη συνέχεια να ανεβάσουν φωτογραφίες ή/και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πρωτίστως στο facebook και στο instagram.

Είναι αξιοσημείωτο ότι το 2009, μέσα σε λίγα λεπτά από την προσθαλάσσωση της πτήσης 1549 της US Airways στον ποταμό Hudson της Νέας Υόρκης, τα social media παρουσίασαν εκτενώς την είδηση. Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, «τιτιβίσματα»/ tweets στο Twitter, φωτογραφίες από κινητά τηλέφωνα και βίντεο σχετικά με την θρυλική, όπως χαρακτηρίστηκε, προσθαλάσσωση είχαν γεμίσει όλο το Διαδίκτυο, δίνοντας ουσιαστικά πρώτα την έκτακτη είδηση.

Το τρομοκρατικό χτύπημα στη Βοστόνη τον Απρίλιο του 2013, στο πλαίσιο του Μαραθωνίου, ήταν ένας «σταθμός» που σηματοδότησε ριζικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο ασκείται σήμερα η δημοσιογραφία. Εκτεταμένο υλικό βγήκε εκείνη την περίοδο στη δημοσιότητα και αξιοποιήθηκε από τους επαγγελματίες δημοσιογράφους που δεν είχαν άμεση πρόσβαση στα γεγονότα. Ωστόσο, πρέπει να σημειώσω ότι φωτογραφίες που ανέβηκαν στα social media στοχοποίησαν και αθώους πολίτες, κυρίως έγχρωμους, φέρνοντας στο φως προκαταλήψεις αλλά και ένα άλλο εξίσου σοβαρό ζήτημα: το ότι ο πολίτης-δημοσιογράφος δεν είναι επαγγελματίας. Επομένως, δεν έχει ούτε την ειδική γνώση, ούτε την κατάλληλη εκπαίδευση να φιλτράρει τις πληροφορίες και να διακρίνει σε ένα συμβάν την πραγματική είδηση, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ασκήσει με τρόπο ολοκληρωμένο, με ακρίβεια και επαγγελματική συνέπεια, τη δημοσιογραφία και όλα όσα επιτάσσει ο δημοσιογραφικός ρόλος.

Όσον αφορά την ελληνική πραγματικότητα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαδραμάτισαν καθοριστικά ρόλο μετά τη δολοφονία του έφηβου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου στις 8/12/2008 από τις σφαίρες του ειδικού φρουρού. Παρείχαν στο κοινό συνεχή ενημέρωση, ιδίως στις πρώτες ώρες όπου το θέμα υποβιβάστηκε από τα παραδοσιακά μίντια και μάλιστα συνέβαλαν στο να οργανωθούν πανελλαδικά συλλαλητήρια.

Δημοσιογραφία πολιτών: πώς μπορεί να λειτουργήσει θετικά;

Η δημοσιογραφία των πολιτών είναι μια πραγματικότητα που δεν μπορεί ούτε να αλλάξει, ούτε να περάσει απαρατήρητη. Μπορεί να λειτουργήσει θετικά, παρέχοντας στον επαγγελματία δημοσιογράφο επιπρόσθετο υλικό, αλλά και ευκαιρίες για ανάδειξη νέων ζητημάτων και καινούργιων προσεγγίσεων των θεμάτων που ενδιαφέρουν ευρέως το κοινό. Στο βαθμό όμως όπου ο επαγγελματίας δεν χρησιμοποιεί άκριτα το υλικό, ούτε βασίζει όλο το ρεπορτάζ του στο υλικό που λαμβάνει από τους πολίτες δημοσιογράφους. Στη δημοσιογραφία απαιτείται μέτρο και ισορροπία, ενώ η δημοσιογραφική έρευνα είναι αναγκαία.

Πολύ πιο αναλυτικά και με συγκεκριμένα παραδείγματα θα συζητήσουμε το θέμα την Παρασκευή στο πλαίσιο του σεμιναριακού μας μαθήματος στο Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος, προτού υποδεχτούμε την Senior Editor του CNN Greece, κ. Ειρήνη Ανδρουλάκη, η οποία θα μας μιλήσει για τις προοπτικές του σύγχρονου δημοσιογράφου στην νέα εποχή δημοσιογραφίας. Ανυπομονούμε ασφαλώς να ακούσουμε την κ. Ανδρουλάκη και να της θέσουμε ερωτήματα. Το μάθημά μας θα ολοκληρωθεί με τη χριστουγεννιάτικη γιορτή μας!!

Σύντομα τα νέα μας και πλούσιο υλικό από το Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος και το σεμινάριο μας!! Για σχόλια, ερωτήματα, σκέψεις και ιδέες σας, μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα στο mail μου: kardaraa@gmail.com

Leave a comment

Filed under Ζητήματα Εγκληματολογίας