Οι συμβολικές διαστάσεις & προεκτάσεις της γλώσσας του εγκλήματος και η στενή σχέση μεταξύ εγκληματολογίας – γλωσσολογίας


Η γλώσσα του εγκλήματος και η γλώσσα της επιστήμης

“Οι συμβολικές διαστάσεις & προεκτάσεις της γλώσσας του εγκλήματος και η στενή σχέση μεταξύ εγκληματολογίας – γλωσσολογίας” το νέο μου θέμα στο postmodern.gr και στη στήλη “Έγκλημα και Media”.

Αφιερωμένος ο μήνας αυτός των εκπαιδευτικών μας δράσεων σε ζητήματα γλώσσας, στη μεγάλη σημασία των γλωσσικών μας επιλογών και στη μεταφορά μέσω αυτών σκέψεων, απόψεων, συναισθημάτων, ιδεών.

Βλ. σχετικό θέμα https://www.postmodern.gr/oi-symvolikes-diastaseis-proektasei/?fbclid=IwAR1YlfDtgRXGCjVQ1nDXcv2LZPAA7jobbmQFmudhdUkQ95X_9J21U-4C6MA

Καλή μας εβδομάδα!!

Aνάρτηση φωτογραφίας από: https://unsplash.com/photos/B0U_OFXXSNo

Leave a comment

Filed under Ζητήματα Εγκληματολογίας, Ζητήματα Εκπαιδευτικά

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.