Street Art & Graphology


Street Art & Graphology

Το πρόσωπο του τοίχου – Ίχνη γραφολογίας στους καλλιτέχνες του δρόμου street artists

«….αν η εξατομίκευση, το Πρόσωπο, είναι ο τελικός γραφολογικός προορισμός ακόμα και στην περίπτωση των street εγγραφών, σταθερό είναι και το ζητούμενο πόσες και ποιες από αυτές και σε ποιο βαθμό, συνιστούν bussola ταυτοποιητικής, γραφολογικής αξίας. Με άλλα λόγια ποιες είναι οι κρίσιμες γραφολογικά λεπτομέρειες, που σε πείσμα του αστικού «θορύβου» και των ιδιαίτερων συνθηκών χάραξης στον τοίχο συνεχίζουν να κουβαλούν την ταυτότητα του φυσικού τους χαράκτη, φωτίζοντας ταυτόχρονα την προσωπικότητα αυτού».

The “Street” Art Project by KE.M.E.

🔎Εισαγωγή Έρευνας – Α’ Ερευνητική Ενότητα
Γράφει η: Κωνσταντίνα – Μαρία Κωνσταντίνου, Κοινωνιολόγος – ΜΔΕ «Εγκληματολογίας», Πάντειο Πανεπιστήμιο

&
Γραφολογικά πορτρέτα των έργων της Street Art μέσω φωτογραφιών (καταγραφή στο κέντρο της Αθήνας) Ι
Γράφει η: Δρ Ευδοξία Ζ. Φασούλα, Δικαστική και Αναλυτική Γραφολόγος – Δικηγόρος, Διδάκτωρ Νομικής Πανεπιστημίου του Μονάχου

👉https://e-keme.gr/wp-content/uploads/STREET-ART-GRAPHOLOGY_%CE%99.pdf
__________________________________________

Γραφολογικά πορτρέτα των έργων της Street Art μέσω φωτογραφιών (καταγραφή στο κέντρο της Αθήνας) ΙΙ
Γράφει η: Δρ Ευδοξία Ζ. Φασούλα, Δικαστική και Αναλυτική Γραφολόγος – Δικηγόρος, Διδάκτωρ Νομικής Πανεπιστημίου του Μονάχου

👉https://e-keme.gr/wp-content/uploads/STREET-ART-GRAPHOLOGY_II.pdf


Φωτογραφία της: Ευδοξίας Ζ. Φασούλα
Σεπτέμβριος 2017, Ψυρρή, οδός Λουκά Νίκα, τίτλος – σχόλιο: «Συμπόρευσις»

Βλ.σχετική ανάρτηση του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος στο fb: https://www.facebook.com/365673366919481/posts/1768783513275119/

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.