Έντυπο από το ΚΕΘΙ για γυναίκες που υφίστανται βία


Έντυπο που εκδόθηκε από το ΚΕΘΙ και απευθύνεται σε γυναίκες οι οποίες υφίστανται βία. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα «πλάνο ασφαλείας», με συγκεκριμένα βήματα, για να αντιμετωπίσει η γυναίκα μία επικίνδυνη κατάσταση.

Βλ. σχετικά https://www.kethi.gr/ekdoseis/entypo-gia-tis-gynaikes-thymata-bias

Είναι πολύ σημαντικό να ενώσουμε τη φωνή και τις δυνάμεις μας στον αγώνα κατά της βίας!

Ανάρτηση φωτογραφίας από: https://unsplash.com/photos/ZDhLVO5m5iE

Leave a comment

Filed under Ζητήματα Εγκληματολογίας, Ζητήματα Κοινωνικά

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.