Ξεκινάμε!


Η διδασκαλία είναι αγάπη μεγάλη!

Με όμορφα σχέδια και για τη φετινή εκπαιδευτική χρόνια ξεκινάμε τον Σεπτέμβριο τα μαθήματα στο Διδάσκαλείο και παράλληλα τα σεμινάρια στη θεματική “Έγκλημα και Media” στο Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος.

Εξ αποστάσεως όπου είμαι αναγκαίο, με τις μάσκες μας διά ζώσης, ό, τι χρειαστεί, ό, τι κριθεί απαραίτητο και μας ανακοινωθεί θα γίνει για να συνεχίσουμε τη διδασκαλία μας.

Από την 1η Σεπτεμβρίου έναρξη στο Διδάσκαλείο των εξ αποστάσεως μαθημάτων ενηλίκων Ielts Academic. Ένα είναι το βέβαιο ότι ξεκινάμε δυναμικά και δημιουργικά τον νέο κύκλο μαθημάτων μας για την εκπαιδευτική χρόνια 2020-21.

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο γραφείου και στο mail μου: kardaraa@gmail.com

Ανάρτηση φωτογραφίας από: https://unsplash.com/photos/lUaaKCUANVI

Εύχομαι μια υπέροχη μέρα στην αγαπημένη παρέα του blog!

Leave a comment

Filed under Ζητήματα Εκπαιδευτικά

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.