Επίβλεψη Κορονοϊού; (μιά εγκληματο-λογική προσέγγιση)


Ένα πολύ ουσιαστικό άρθρο του Ομ.Καθηγητή Εγκληματολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Γιάννη Πανούση, υπό τον τίτλο Επίβλεψη Κορονοϊού; (μιά εγκληματο-λογική προσέγγιση), στο τρέχον τεύχος της εξαιρετικης ηλεκτρονικής περιοδικής επιθεώρησης εγκληματολογίας και ποινικής δικαιοσύνης CrimeTimes (τεύχος 13, Ιούλιος 2020).

“Δεν αποτελεί στόχο του άρθρου αυτού ν’ ασχοληθώ με την Πρόληψη, εγκλημάτων ή ιών. Το θέμα της πρόληψης έχει αναλυθεί από άλλους εγκληματολόγους και η δική μου συμβολή εντάσσεται στο πλαίσιο της κοινοτικής αστυνόμευσης. Στόχος μου σήμερα είναι να την συνδυάσω με την πρόληψη στη διάδοση Κορονοϊού και την υγειονομική ζώνη προστασίας, όχι μόνον από τη μεριά της Πολιτείας αλλά και από τον κάθε (φοβισμένο;) πολίτη, ο οποίος αποστασιοποιείται από τον πλαϊνό του, επιτηρώντας όμως τον τρόπο που οι άλλοι τηρούν τις οδηγίες (συχνά διαμαρτυρόμενος ή καταγγέλων τις αποκλίσεις)”.

Βλ.άρθρο Καθηγητή στο παρακάτω link: http://www.crimetimes.gr/επίβλεψη-κορονοϊού-μιά-εγκληματο-λο/

Leave a comment

Filed under Ζητήματα Εγκληματολογίας, Ζητήματα Κοινωνικά

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.