Διάθεση της Σκιαγράφησης από τον Εύδοξο


Είναι μεγάλη μου τιμή που η Σκιαγράφηση του ψυχολογικού προφίλ εγκληματιών που απασχόλησαν τα ελληνικά ΜΜΕ (1993-2018), εκδόσεις Παπαζήση, περιλαμβάνεται στο σύστημα ακαδημαϊκών συγγραμμάτων και λοιπών βοηθημάτων «Εύδοξος».

https://service.eudoxus.gr/search/#s/%CE%A3%CE%BA%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CF%88%CF%85%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BB%20%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%8E%CE%BD/0

Όπως ενημερωνόμαστε από την αρχική σελίδα του Εύδοξου (βλ.σχετικά https://eudoxus.gr/Default.aspx), ο Εύδοξος είναι μία ηλεκτρονική υπηρεσία ολοκληρωμένης διαχείρισης συγγραμματων. Πρόκειται για μία πρωτοποριακή υπηρεσία για την άμεση και ολοκληρωμένη παροχή των Συγγραμμάτων των προπτυχιακών φοιτητών των Πανεπιστημίων, των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) της επικράτειας καθώς και του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.).

Το έργο εκτελείται για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 2010-11 για όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές όλων των Πανεπιστημίων/ΤΕΙ της χώρας. Από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, στη διανομή των ακαδημαϊκών συγγραμμάτων συμμετέχουν και τα προπτυχιακά τμήματα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Η διαδικασία είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και προσφέρει:
(α) Πλήρη ενημέρωση στους φοιτητές για τα παρεχόμενα Συγγράμματα σε κάθε μάθημα
(β) Δυνατότητα άμεσης παραλαβής των Συγγραμμάτων και
(γ) Αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την ταχεία αποζημίωση των Εκδοτών και για την αποτροπή της καταχρηστικής εκμετάλλευσης των δημόσιων πόρων

Εύχομαι η νέα ακαδημαϊκή χρονιά να ξεκινήσει δυναμικά και δημιουργικά για όλο τον φοιτητικό πληθυσμό!

Leave a comment

Filed under Ζητήματα Εγκληματολογίας, Ζητήματα Κοινωνικά

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.