Φυλακή και Γλώσσα (3-7-2020)


Προχωράμε, με τη δυναμική παρουσία σας. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου (5-8) το εξ αποστάσεως σεμιναριακό μας μάθημα “Φυλακή και Γλώσσα” στο Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος.

Σεμινάριο εξ αποστάσεως με θέμα: «Φυλακή και γλώσσα», 03/07/2020

https://facebook.com/events/s/%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%B5%CE%BE-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B5%CF%89%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CE%B8%CE%B5%CE%BC/724574431626982/?ti=cl

Leave a comment

Filed under Ζητήματα Εγκληματολογίας, Ζητήματα Κοινωνικά

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.