Κακοποίηση ηλικιωμένων: σωματική και συναισθηματική – Πότε η αμέλεια γίνεται κακοποίηση


Κακοποίηση ηλικιωμένων: σωματική και συναισθηματική – Πότε η αμέλεια γίνεται κακοποίηση

Από το πολύτιμο υλικό του Ομ.Καθηγητή Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου, κ. Αντώνη Μαγγανά, τα ερευνητικά πορίσματα της εργασίας της κυρίας Καλομοίρας Μπαζέλλι, η οποία εκπονήθηκε το έτος 2018 στο Τμήμα Κοινωνιολογίας, στο μάθημα με τίτλο «Πρόληψη του Εγκλήματος και Κοινωνική Επανένταξη Αποφυλακισθέντων» (στο πλαίσιο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών «Εγκληματολογία»), με Επιβλέποντα τον Καθηγητή Α. Μαγγανά και παρουσιάσαμε στο postmodern και στη στήλη “Έγκλημα και Media” το έτος 2018.

Να αναφέρω ότι η κακοποίηση ηλικιωμένων περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα κακόβουλων ενεργειών που δύναται να συνοψιστούν στα εξής:

Σωματική κακοποίηση: Χρήση βίας για σκοπούς απειλής ή πρόκλησης πόνου, ενός ευάλωτου ηλικιωμένου ατόμου.

Συναισθηματική βία: Λεκτικές επιθέσεις, απειλές, απόρριψη, απομόνωση ή υποτιμητική συμπεριφορά που προκαλούν ή θα μπορούσαν να προκαλέσουν ψυχικό πόνο, αγωνία ή καταπόνηση σε ένα ηλικιωμένο.

Σεξουαλική κακοποίηση: Σεξουαλική επαφή που επιβάλλεται με βία, παραπλανητικά, κατόπιν απειλής ή με διαφορετικό τρόπο εξαναγκασμού σε άλλο άτομο περιλαμβανομένου και οποιουδήποτε ατόμου που δεν είναι σε θέση να δώσει τη συγκατάθεση του.

Εκμετάλλευση: Κλοπή, απάτη, κατάχρηση ή αμέλεια από υπεύθυνο άτομο και ανάρμοστη χρήση επιρροής για επίτευξη ελέγχου επί των χρημάτων ή της περιουσίας ηλικιωμένου ατόμου.

Αμέλεια: Η αποτυχία ή η άρνηση ατόμου που έχει την ευθύνη της φροντίδας ευάλωτου ηλικιωμένου να του παρέχει ασφάλεια και εκπλήρωση των σωματικών και αισθηματικών του αναγκών.

Εγκατάλειψη: Η εγκατάλειψη ευπαθούς, αδύναμου και ευάλωτου ηλικιωμένου από οποιονδήποτε έχει το καθήκον φροντίδας του.

Ανεπάρκεια κατανόησης: Η αδυναμία αντίληψης από κάποιον που φροντίζει ένα ηλικιωμένο ότι οι συνέπειες των δικών του ενεργειών ή της απραξίας του, οδηγούν ή είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε βλάβες ή σε διακινδύνευση του.

Κακοποίηση ηλικιωμένων: σωματική και συναισθηματική – Πότε η αμέλεια γίνεται κακοποίηση

Leave a comment

Filed under Ζητήματα Εγκληματολογίας, Ζητήματα Κοινωνικά

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.