Αλλαγή πλεύσης


Αλλαγή πλεύσης του Ομ.Καθηγητή Εγκληματολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Γιάννη Πανούση.

“Η καλύτερη λύση είναι η ηθική μεσότητα ανάμεσα στη ([χωρική αλλά όχι συναισθηματική) από-σταση από τον πλαϊνό και στη διά-σταση από τις όποιες (ιδεολογικοκομματικές) διαχωριστικές “γραμμές”.

Αύριο που θα ξημερώσει μιά άλλη μέρα καλό για τη χώρα θα είναι να μην υπάρχουν νικητές και ηττημένοι αλλά να έχουμε όλοι μαζί κερδίσει τη μάχη της ζωής.

Τα υπόλοιπα ας τ’αφήσουμε στους ιστορικούς του μέλλοντος, μιάς και θα’χουμε εξασφαλίσει ένα ασφαλές μέλλον. Αλλιώς σε τί και σε ποιόν θα ωφελούσαν οι διχασμοί πάνω στα (κοινωνικά και ψυχικά) ερείπια;”

Βλ.σχετικό άρθρο Καθηγητή https://www.capital.gr/me-apopsi/3449762/allagi-pleusis

Leave a comment

Filed under Ζητήματα Κοινωνικά

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.