Οργάνωση του Crime & Media Lab στο Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος


Crime & Media Lab – Ομάδα Εργασίας για το «Έγκλημα στα ΜΜΕ» στο Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος

Αυτή την περίοδο, παρά τις δυσκολίες, οργανώνουμε την ομάδα του Lab ώστε μετά το Πάσχα να μπορέσουμε να κάνουμε τη διαδικτυακή μας συνάντηση και ενημέρωση και να προχωρήσουμε στην υλοποίηση των δράσεων που προγραμματίζουμε. Εκδήλωση ενδιαφέροντος στο email: crime@e–keme.gr

Στόχος του Lab

Η εμβάθυνση και η επιστημονική προσέγγιση του εγκληματικού φαινομένου σε συσχετισμό με την απεικόνιση του στα μίντια και η ανάλυση υποθέσεων που απασχολούν εκτενώς τα ελληνικά και διεθνή ΜΜΕ, με σκοπό την εκπαίδευση φοιτητών, επαγγελματιών του χώρου των μίντια και ατόμων που έχουν ένα ειδικό ενδιαφέρον για τη θεματική «Έγκλημα και ΜΜΕ».

Επιμέρους σκοποί

Άνοιγμα στην κοινωνία, με ολοκληρωμένη και επιστημονική ενημέρωση για το εγκληματικό φαινόμενο.
Εκστρατείες ενημέρωσης για ζητήματα της επικαιρότητας που άπτονται του εγκληματικού φαινομένου.
Επικοινωνία και εποικοδομητική συνεργασία με επαγγελματίες δημοσιογράφους.
Διεύρυνση γνώσεων και ενίσχυση των δεξιοτήτων των μελών.
Διοργάνωση δραστηριοτήτων βάσει των ενδιαφερόντων των μελών.
Διεπιστημονικές συνεργασίες.

Δραστηριότητες

Οι δραστηριότητες του CML αποβλέπουν στην υλοποίηση και επίτευξη τόσο του κεντρικού στόχου όσο και των επιμέρoυς σκοπών του, έτσι όπως αυτοί έχουν τεθεί και αναλυθεί παραπάνω. Ασφαλώς, παραμένουμε ανοιχτοί/ές σε προτάσεις και αναφέρουμε ενδεικτικά:

Διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων.
Εκπαιδευτικά Σεμινάρια/Ημερίδες/Workshops/Συνέδρια.
Ανοιχτές συζητήσεις με επαγγελματίες δημοσιογράφους.
Παρεμβάσεις και ενημέρωση του κοινού για ζητήματα πολύ σοβαρού εγκληματολογικού ενδιαφέροντος και θέματα επικαιρότητας.
Καμπάνιες και εκστρατείες ευαισθητοποίησης.
Αρθρογραφία και εκπόνηση συνεντεύξεων.
Έρευνα

Μέλη

Ένας από τους βασικούς στόχους του CML άλλα και μία γενικότερη αρχή που διέπει το ΚΕ.Μ.Ε είναι αυτή της διεπιστημονικής συνύπαρξης και συνεργασίας. Συνεπώς, βάσει αυτής της αρχής, στο CML δικαίωμα συμμετοχής έχουν -ενδεικτικά- επαγγελματίες και φοιτητές δημοσιογραφίας, ψυχολογίας, νομικής, εγκληματολογίας, κοινωνιολογίας και άλλων Ανθρωπιστικών Σχολών με ειδικό ενδιαφέρον στη θεματική «Έγκλημα και ΜΜΕ».

Πώς μπορώ να γίνω μέλος του CML:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες είναι ευπρόσδεκτοι/ες να συμμετάσχουν στην Επιστημονική Ομάδα Εργασίας του Crime & Μedia Lab εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον τους μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στο email: crime@e–keme.gr

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος χρειάζεται να συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα και μία σύντομη επιστολή στην οποία οι ενδιαφερόμενοι/ες θα επεξηγούν τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην ομάδα αυτή, καθώς και ποια θα είναι η συνεισφορά τους σε περίπτωση που επιλεγούν.

Όλες οι αιτήσεις θα αξιολογούνται και θα ακολουθούνται από συνέντευξη του υποψήφιου μέλους.

Αναλυτική περιγραφή του Lab και διαδικασία συμμετοχής στην επίσημη σελίδα του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος:http://e-keme.gr/crime-μedia-lab/

Σας ευχαριστούμε για το θερμό ενδιαφέρον και για όλα τα μηνύματα που μας στέλνετε!

Leave a comment

Filed under Ζητήματα Εγκληματολογίας, Ζητήματα Εκπαιδευτικά, Ζητήματα Κοινωνικά

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.