Αγώνας για τη ζωή


“Δεν φοβόμαστε, αγωνιζόμαστε!”

Ένας αγώνας διαρκής είναι η ζωή και για την επίτευξη των πιο σπουδαίων στόχων έχουν δοθεί πολύ σκληροί αγώνες. Η Ιστορία γράφεται με πόνο αλλά και με δύναμη ψυχής!

Δεν φοβόμαστε, αγωνιζόμαστε!

Leave a comment

Filed under Ζητήματα Κοινωνικά

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.