Συνεργασία και αλληλεγγύη


Καθίσταται εμφανές ότι μόνο με την εποικοδομητική συνεργασία όλων των μελών της κοινωνίας, μπορούν να επιτευχθούν σημαντικοί στόχοι, ιδίως όταν αφορούν τον πιο σπουδαίο στόχο -της διασφάλισης της δημόσιας υγείας.Δεν είναι σίγουρα η συμμόρφωση στους κανόνες και οι απαγορεύσεις που θα βελτιώσουν τη ζωή μας, αλλά η συνειδητοποίηση ότι έχουμε την υπευθυνότητα, την ευαισθησία και την παιδεία να ενεργούμε με γνώμονα το συλλογικό καλό, χωρίς να χρειάζεται καμία απαγόρευση για να πράξουμε ως ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες!

Ο συλλογικός αγώνας για την αντιμετώπιση της επιδημίας: η κρίση, η συνειδητοποίηση και η υιοθέτηση νέων συμπεριφορών

Καλημέρα (όποια μέρα κι αν είναι…έχουμε χάσει το μέτρημα) στην υπέροχη παρέα του blog! Συνεχίζουμε όμως, δυνατοί και μαζί!

Leave a comment

Filed under Ζητήματα Κοινωνικά

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.