Το Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας στο Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος


Το Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας, στο πλαίσιο εκπαιδευτικής εκδρομής στην Αθήνα, αναζήτησε πληροφορίες σχετικά με την επιστήμη της Εγκληματολογίας και τελικά οι μαθητές επέλεξαν να επισκεφθούν το ΚΕΜΕ, όπερ και εγένετο!

Την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου υποδεχθήκαμε με μεγάλη χαρά 20 μαθητές και μαθήτριες της πρώτης Λυκείου και τις Καθηγήτριές τους και επί ένα γεμάτο δίωρο ο Πρόεδρος Διονύσης Χιόνης και η Διευθύντρια Μάρθα Λεμπέση απάντησαν σε όλες τις -ιδιαίτερα εύστοχες- ερωτήσεις τους.

Ελπίζουμε σε λίγα χρόνια να ξανασυναντήσουμε κάποια από τα παιδιά ως εκκολαπτόμενους εγκληματολόγους!

Leave a comment

Filed under Ζητήματα Εγκληματολογίας, Ζητήματα Κοινωνικά

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.