Έυλογες απορίες


“Εκτός από τις άσκοπες πορείες υπάρχουν και οι εύλογες απορίες”, του Ομ.Καθηγητή Εγκληματολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Γιάννη Πανούση στο καθημερινό διαδικτυακό περιοδικό Ανοιχτή Πόρτα.

“Αυτή η γενική “αθωότητα” [ή έστω, μη-δόλια ενοχή] των πολιτικών κομμάτων βλάπτει σοβαρά την υγεία της Δημοκρατίας. Στο τέλος του έργου [ή έστω,της παράστασης] ουδείς πταίει δι’ουδέν λάθος, παρέκκλιση ή και έγκλημα. Οι άλλοι[;] , οι συνθήκες, οι κακοί[;] παρεμβαίνουν πάντοτε κι αλλάζουν το καλοπροαίρετο και αγνό σχέδιο[sic] για το δημόσιο συμφέρον”.

Βλ.σχετικά https://iporta.gr/εκτός-από-τις-άσκοπες-πορε

Leave a comment

Filed under Ζητήματα Κοινωνικά

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.