Η καλλιέργεια θετικών συναισθημάτων και η έννοια της “σταθερότητας” για τον έγκλειστο πληθυσμό και τους αποφυλακισμένους


Η καλλιέργεια θετικών συναισθημάτων και η έννοια της “σταθερότητας” για τον έγκλειστο πληθυσμό και τους αποφυλακισμένους στο bloko.gr

Βλ.σχετικά http://www.bloko.gr/2020/02/blog-post_911.html

Leave a comment

Filed under Ζητήματα Εγκληματολογίας, Ζητήματα Κοινωνικά

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.