Έγκλημα και Κοινωνία


Έγκλημα και Κοινωνία.

http://www.bloko.gr/2020/02/5.html?m=1

Όταν μιλάμε για αθώες παιδικές ψυχές, η κοινωνική μέριμνα θα πρέπει αναμφίβολα να είναι πολύ μεγαλύτερη, όπως και τα “κοινωνικά αντανακλαστικά” ώστε να προλαμβάνονται καταστάσεις ακραίες και τραυματικές για την ανήλικη ψυχή.

Leave a comment

Filed under Ζητήματα Κοινωνικά

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.