Το ψυχο-εγκληματικό προφίλ της γυναίκας serial killer


Ποιο είναι το ψυχο-εγκληματικό προφίλ της γυναίκας που προβαίνει σε διαδοχικές δολοφονίες; Τι είναι αυτό που οπλίζει το χέρι της να εγκληματήσει και μάλιστα όχι μία αλλά πολλές φορές; Σε ποιους συνήθως στρέφει την οργή της και γιατί; Ποιες μεθόδους χρησιμοποιεί για να φτάσει στους πολλαπλούς “στόχους” της;

“Το ψυχο-εγκληματικό προφίλ της γυναίκας serial killer” μέσα από την παρουσίαση και ανάλυση 5 υποθέσεων / case studies που απασχόλησαν εκτενώς τον Διεθνή Τύπο.

Βλ.σχετικό άρθρο μου στο postmodern.gr (Σεπτέμβριος 2016) εδώ

Το ψυχο-εγκληματικό προφίλ της γυναίκας serial killer

22-2-2020: Women, Crime and the Media στο Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος

https://m.facebook.com/events/2783295411733556?tsid=0.4779197697754016&source=result

Σεμινάριο με θέμα: “Women, Crime and the Media”

Leave a comment

Filed under Ζητήματα Εγκληματολογίας, Ζητήματα Κοινωνικά

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.