“Επένδυση στο Humanware. Γίνεται Στρατηγική χωρίς ανθρώπους;”


Συνέντευξη του Γεώργιου Παπαπροδρόμου, Υποστράτηγου ΕΛ.ΑΣ. ε.α., Πτυχιούχου Νομικής Α.Π.Θ, Δικ. Γραφολόγου και Ειδικού σε θέματα αντιμετώπισης Κυβερνο-εγκλήματος, με τίτλο Επένδυση στο Humanware. Γίνεται Στρατηγική χωρίς ανθρώπους; στον Σωτήρη Βάλαρη και το περιοδικό Militaire, τεύχος 3, σελ. 86-91.

Για την ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:
http://bit.ly/2PHhhOf

«Ο κυβερνοχώρος θα παραμείνει ασφαλής με την αξιοποίηση του λεγόμενου “Humanware”, του ανθρώπινου δυναμικού κάθε χώρας και όχι μόνο με την υλικο-λογισμική πραγματικότητα (hardware και software)», υπογραμμίζει ο κ. Παπαπροδρόμου στη συνέντευξη.

«Μία στρατηγική χωρίς ανθρώπους δεν μπορεί να είναι στρατηγική» εξηγεί ο κ. Παπαπροδρόμου και επισημαίνει ότι «το “τρίπτυχο της επιτυχίας” περνάει μέσα από μία ειλικρινή και ουσιαστική συνεργασία Δημόσιου, Ιδιωτικού Τομέα και Ακαδημαϊκής Κοινότητας (Σχολεία, Πανεπιστήµια, Ερευνητικά Κέντρα, Εκπαιδευτικές Δοµές)».

Είναι σαφές ότι, στη σύγχρονη εποχή της ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας, οι προκλήσεις με τις οποίες ερχόμαστε αντιμέτωποι στον Κυβερνοχώρο είναι πολλές και μάλιστα κάθε χρόνο προκύπτουν διαφορετικά φλέγοντα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

«Υπάρχουν ετήσιες εκθέσεις διεθνών οργανισµών, όπου κάθε χρόνο στην ατζέντα
προκύπτουν νέες και περισσότερες απειλές. Για παράδειγµα άλλη ήταν η εικόνα των
απειλών για το 2018, άλλη για το 2019. Στις
απειλές περιλαµβάνονται η κυβερνο-κατασκοπεία, οι insider threats, η διαρροή πληροφορίας, τα ransomware, τα botnets, η κλοπή ταυτότητας, τα spams, η φυσική καταστροφή και ούτω καθεξής», σημειώνεται μεταξύ άλλων στη συνέντευξη.

Διαπιστώνουμε ότι πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και είναι αναγκαία η ευαισθητοποίηση και βέβαια η ολοκληρωμένη ενημέρωση των πολιτών, ξεκινώντας μάλιστα από τα σχολεία, καθώς οι ανήλικοι “μπαίνουν” πλέον σε πολύ μικρές ηλικίες στον διαδικτυακό κόσμο και είναι απαραίτητο να έχουν ενημερωθεί και οι ίδιοι και οι οικογένειές τους για την “έξυπνη χρήση” του διαδικτύου.

Leave a comment

Filed under Ζητήματα Εγκληματολογίας, Ζητήματα Κοινωνικά

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.