Το φως στο σκοτάδι


“Ο χρόνος της φυλακής και μία μέρα γιορτής ” στο bloko.gr

Βλ. σχετικά http://www.bloko.gr/2019/12/blog-post_342.html

Συνεχίζουμε και το 2020 να αναζητούμε το φως στο σκοτάδι…..

Leave a comment

Filed under Ζητήματα Εγκληματολογίας, Ζητήματα Κοινωνικά

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.