Η κοινωνική έρευνα στην Ελλάδα


Η κοινωνική έρευνα στην Ελλάδα: Επετειακή Εκδήλωση

Διαδικτυακή ανάρτηση της Δρ Αναστασιας Χαλκιά:

“Η κοινωνική έρευνα στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Εξήντα χρόνια επένδυσης στο μέλλον”

Μία πολύ σημαντική εκδήλωση από τον μοναδικό δημόσιο φορέα για την κοινωνική έρευνα στην Ελλάδα. Αύριο (Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019, ώρες: 9 π.μ.-20.30 μ.μ.) στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στα προπύλαια. Με τη συμμετοχή των ερευνητριών/των του ΕΚΚΕ, των συνεργατών του και καθηγητών/τριών που έχουν στιγματίσει τις σπουδές μας και την πορεία μας. Μία μοναδική γιορτή για την κοινωνική έρευνα στην Ελλάδα και μια εξαιρετική αφορμή για περαιτέρω στοχασμό.

#ΕΚΚΕ #έρευνα #Ελλάδα #zeitgeist

Βλ.σχετικά https://www.facebook.com/groups/925272664254037/permalink/2552554428192511/

Leave a comment

Filed under Ζητήματα Κοινωνικά

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.