“Πρωινό κουδούνι”: έναρξη Τμημάτων Skype


“Πρωινό κουδούνι” σήμερα και στο Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος!!

Ξεκινάμε με τις νέες εκπαιδευτικές ομάδες μας και τα Skype Tμήματα, εξετάζοντας πολυσύνθετα και πολυδιάστατα θέματα φυλακών και διερευνώντας γλωσσικά ζητήματα σε συσχετισμό με τα καταστήματα κράτησης στη σύγχρονη εποχή!

Έχουμε, αναμφίβολα, πολλά και δημιουργικά να συζητήσουμε στο μάθημά μας.

Ξεκινάμε….

Καλή μας -διαδικτυακή- αρχή!!!

Leave a comment

Filed under Ζητήματα Εγκληματολογίας, Ζητήματα Εκπαιδευτικά, Ζητήματα Κοινωνικά

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.