Δράσεις ΚΕ.Μ.Ε. σε διεθνές επίπεδο και αγγλική έκδοση ιστοσελίδας


To Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος συνεχίζει να αναπτύσσει τις δράσεις του σε διεθνές επίπεδο, γι’ αυτό η επίσημη ιστοσελίδα του έχει πλέον και αγγλική έκδοση, η οποία συνεχώς εμπλουτίζεται!

Επισκεφθείτε μας στη διεύθυνση: http://e-keme.gr/en/home-the-centre-for-the-study-of-crime-csc/

Leave a comment

Filed under Ζητήματα Εγκληματολογίας, Ζητήματα Κοινωνικά

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.