Βία και κοινωνία


“Η βία γύρω μας:Πώς η κοινωνική κατάσταση επηρεάζει την επιθετικότητα;”

Του Charles Stangor. Απόδοση στα ελληνικά: Ελένη Τομπέα.

Βλ.σχετικά http://socialpolicy.gr/2014/08/%ce%b7-%ce%b2%ce%af%ce%b1-%ce%b3%cf%8d%cf%81%cf%89-%ce%bc%ce%b1%cf%82-%cf%80%cf%8e%cf%82-%ce%b7-%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83.html

Πολύ ενδιαφέρον άρθρο που παρέχει σημαντικά στοιχεία και πορίσματα ερευνών για το πολύ σοβαρό αυτό ζήτημα, αναδεικνύοντας καίρια ζητήματα όπως με ποιον τρόπο “μαθαίνεται” η βίαια συμπεριφόρα και ποια σημεία πρέπει να προσέξουμε, γιατί οι σκληρές τιμωρίες στα παιδιά δεν λειτουργούν στην ουσία τους, πάρα μόνο φαινομενικά, ενώ δύναται να έχουν πολύ αρνητικές συνέπειες στο μέλλον, γιατί η θανατική ποινή δεν αποτρέπει τη διάπραξη του βίαιου εγκλήματος κι άλλες καίριες πτυχές του υπό εξέταση θέματος.

Leave a comment

Filed under Ζητήματα Εγκληματολογίας, Ζητήματα Κοινωνικά

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.