Ιστορία και Εξουσία


“Ιστορία κι Εξουσία: σχέσεις παράλληλες, φιλικές ή εχθρικές;”

Βλ. σχετικά http://www.bloko.gr/2019/11/h.html?m=

Με μία διευκρίνιση στον τίτλο για το άρθρο όχι για το βιβλίο.

Θερμές ευχαριστίες στο bloko.gr

Leave a comment

Filed under Ζητήματα Κοινωνικά

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.