Πάρτι για το αστυνομικό μυθιστόρημα!


Πάρτι για το αστυνομικό μυθιστόρημα!!

Ο «Αναγνώστης» κάνει πάρτι στο Public Συντάγματος, στις 19 Νοεμβρίου, στις 20:30.

Ένα μεγάλο πάρτι όπου εξήντα περίπου Έλληνες εκπρόσωποι της αστυνομικής λογοτεχνίας θα μοιραστούν μαζί με το κοινό μια στιγμή αγωνίας με μόλις 100 λέξεις!

Βλ.σχετικά https://eglima.wordpress.com/2019/11/10/public/

Leave a comment

Filed under Ζητήματα Εγκληματολογίας, Ζητήματα Κοινωνικά

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.