Παιδεία, εκπαίδευση και σύγχρονο σχολείο


“Παιδεία, εκπαίδευση και σύγχρονο σχολείο: κατάθεση σκέψεων” στο bloko.gr

Βλ. σχετικά http://www.bloko.gr/2019/11/blog-post_17.html

Γιατί τελικά όλα ξεκινούν και καταλήγουν στην παιδεία μας.

Leave a comment

Filed under Ζητήματα Εκπαιδευτικά

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.