Συντακτική Ομάδα Crime Times – αιτήσεις


Η ηλεκτρονική επιθεώρηση Εγκληματολογίας και Ποινικής Δικαιοσύνης του ΚΕ.Μ.Ε. “CrimeTimes” ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις συμμετοχής στη σύντακτική ομάδα αποκλειστικά από απόφοιτους μεταπτυχιακών προγραμμάτων Εγκληματολογίας, Ποινικού Δικαίου και συναφών πεδίων.

Στην αίτηση θα πρέπει να επισυνάπτεται συνοδευτική επιστολή και βιογραφικό σημείωμα.

Αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση crime@e-keme.gr έως και τις 29/10/2019.

Leave a comment

Filed under Ζητήματα Εγκληματολογίας, Ζητήματα Κοινωνικά

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.