Το postmodern μας!!!!


Το postmodern μας!!

Πολιτισμός, τέχνη, αποκωδικοποίηση ζωής. Μόνο πρωτότυπα κείμενα # postmodern.gr OFFICIAL

Βλ.το σχετικό βίντεο https://www.facebook.com/1059280680761590/posts/2412493772106934/

Συνεχίζουμε με δύναμη και, πάντα, με δημιουργικό πάθος!!!!

Leave a comment

Filed under Ζητήματα Κοινωνικά

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.