Διεθνής Ημέρα για τις Γυναίκες και τα Κορίτσια στην Επιστήμη


Διεθνής Ημέρα για τις Γυναίκες και τα κορίτσια στην Επιστήμη

Η 11η Φεβρουαρίου έχει καθιερωθεί, με ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ως Διεθνής Ημέρα των γυναικών και των κοριτσιών στην Επιστήμη, προκειμένου να επιτευχθεί η πλήρης και ισότιμη πρόσβαση και συμμετοχή στην επιστήμη για τις γυναίκες και τα κορίτσια αλλά και η περαιτέρω υιοθέτηση της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών και των κοριτσιών.

Πολύ σημαντική, επομένως, η σημερινή μέρα. Στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις τη συμμετοχή των γυναικών και των κοριτσιών στην Επιστήμη και ειδικότερα την πλήρη και ισότιμη πρόσβαση και συμμετοχή τους!

Οι γυναίκες αναγκάζονται σε πολλές περιπτώσεις -για μία σειρά λόγων, εκ των οποίων ένας πολύ σοβαρός λόγος έγκειται στην έλλειψη ουσιαστικής βοήθειας ώστε να συνδυάσουν μητρότητα με καριέρα, καθώς και στην έλλειψη ισχυρών κινήτρων για να φτάσουν στην κορυφή της επαγγελματικής ιεραρχίας – να κάνουν πίσω στα όνειρά τους που αφορούν την πρόοδό τους στις επιστημονικές εξελίξεις και στην επιστημονική έρευνα. Αναγκάζονται να αρνηθούν υψηλόβαθμες θέσεις και να είναι επικεφαλής επιστημονικών ομάδων. Ωστόσο, η συμβολή τους στην Επιστήμη είναι καθοριστικής σημασίας και πρέπει να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες συμμετοχής και ανέλιξης με τους άντρες.

Μία γυναίκα άλλωστε που συμμετέχει ενεργά και κατακτά κορυφές στην επιστήμη της αποτελεί ένα πολύ θετικό και φωτεινό πρότυπο τόσο για την οικογένειά της όσο και για την ευρύτερη κοινωνία. Συνεπώς, η οργανωμένη Πολιτεία πρέπει να στηρίξει και να ενισχύσει τον ρόλο της γυναίκας στην Επιστήμη. Να υποστηρίξει, έμπρακτα, την εργαζόμενη μητέρα που επιτελεί το ιερό και σπουδαίο έργο της μητρότητας, παρέχοντάς της την πολύτιμη ευκαιρία να προσφέρει τα μέγιστα στην Επιστήμη και ταυτόχρονα το κίνητρο να προχωρήσει την πορεία της και να μη μείνει στάσιμη ή να εγκαταλείψει την επαγγελματική της θέση.

Η κοινωνία οφείλει επίσης να καταπολεμήσει τα στερεότυπα που αποτρέπουν τα κορίτσια και μετέπειτα τις ενήλικες να ονειρεύονται και να αγωνίζονται με πάθος για την κατάκτηση υψηλών στόχων που αφορούν την Επιστήμη, πραγματοποιώντας παράλληλα και τα προσωπικά τους όνειρα.

Αναγκαίο όμως και το εκπαιδευτικό σύστημα στο πλαίσιο των σύγχρονων κοινωνιών να εξαλείψει τις διακρίσεις και να προβάλλει τον ισότιμο ρόλο των φύλων στην Επιστήμη, ενισχύοντας όλα τα παιδια, ανεξαρτήτως φύλου και στερεοτυπικών αντιλήψεων, να κυνηγήσουν τα όνειρά τους, δεδομένου ότι όλα ξεκινούν από την παιδεία μας. Αυτό σημαίνει ότι η έννοια του “σεβασμού των φύλων” πρέπει να εφαρμόζεται έμπρακτα στο σύγχρονο σχολείο.

Συνοψίζοντας, η Επιστήμη έχει ανάγκη την ισότιμη συμβολή των φύλων και αυτήν ακριβώς την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή οφείλουμε όλες και όλοι, ως ενεργά μέλη της κοινωνίας, να προβάλλουμε και να διεκδικήσουμε!

Leave a comment

Filed under Ζητήματα Εκπαιδευτικά, Ζητήματα Κοινωνικά

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.