Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος (ΚΕ.Μ.Ε.) αναλαμβάνει να υλοποιήσει σε συνεργασία με το Organized Crime Observatory (OCO) και το Northeastern University (USA) την ερευνητική πρόταση του Καθηγητή Εγκληματολογίας και Ποινικής Δικαιοσύνης στο Northeastern University Δρα Νίκου Πασσά (Nikos Passas), με θέμα το ελληνικό χρέος και οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση crime@e-keme.gr: Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018.

Απαιτούμενα προσόντα για τη συμμετοχή στην έρευνα:
-Πτυχίο ΑΕΙ (πτυχίο νομικής ή οικονομικών ή πολιτικών ή κοινωνικών επιστημών)
-Μεταπτυχιακές σπουδές θα θεωρηθούν εξαιρετικό προσόν
-Σπουδές ή / και εμπειρία στην Εγκληματολογία θα θεωρηθούν πρόσθετο προσόν
-Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
-Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου
Η γνώση του στατιστικού πακέτου SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) θα συνεκτιμηθεί.

Η πρόσκληση στα αγγλικά είναι προσβάσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://e-keme.gr/wp-content/uploads/Open_call_EN.pdf

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην επίσημη σελίδα του ΚΕ.Μ.Ε. http://e-keme.gr/πρόσκληση-εκδήλωσης-ενδιαφέροντος/

Advertisements

Leave a comment

Filed under Ζητήματα Εγκληματολογίας, Ζητήματα Κοινωνικά

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.