Σημαντικό μήνυμα για την έρευνα: επιστήμονες ενώνουν τις δυνάμεις τους


Εξαιρετικά σημαντικό και ελπιδοφόρο, σε μια δύσκολη για την έρευνα εποχή, να ενώνουν τις δυνάμεις τους επιστήμονες και να παρουσιάζουν στο ευρύ κοινό τις μελέτες τους για ενδιαφέροντα ζητήματα, με πολυσύνθετες διαστάσεις και προεκτάσεις, δίνοντας με αυτό τον τρόπο το έναυσμα για την έναρξη γόνιμου διαλόγου και για περαιτέρω προβληματισμό και έρευνα.

Στο σημερινό μου άρθρο στο postmodern με τίτλο Συνδιοργάνωση διεπιστημονικού σεμιναρίου μπορείτε να ενημερωθείτε για την εξαιρετική αυτή πρωτοβουλία που οδήγησε στη συνδιοργάνωση ενός διεπιστημονικού σεμιναρίου με τον τίτλο «Δικανική πλάνη (;) ιστορικών υποθέσεων: διεπιστημονική προσέγγιση». Στο πλαίσιο του σεμιναρίου η Εγκληματολογία, η Γραφολογία και η Δημοσιογραφία συζητούν την ιστορική τους συνάντηση σε τρεις πολύκροτες υποθέσεις: α) Τα Πλαστά Ημερολόγια του Χίτλερ, β) Υπόθεση Ντρέιφους, γ) Η δολοφονία του Τζορτζ Πολκ.

Το σεμινάριο διακρίνεται σε τρεις εκπαιδευτικές ενότητες – θεματικές, στις οποίες θα αναλυθούν με τρόπο διεπιστημονικό οι τρεις ως άνω ιστορικές υποθέσεις με κεντρικό άξονα τη δημοσιογραφική ή / και δικαστική πλάνη που τις χαρακτήρισε και το βασικό «όχημα» αυτής, την εσφαλμένη δικανική (γραφολογική) εκτίμηση των κρίσιμων εγγράφων. Ειδικότερα κατά την εκπαιδευτική προσέγγιση των εν λόγω υποθέσεων θα συζητηθούν το ιστορικό τους περιβάλλον, το νομικό και δικονομικό πλαίσιο διαμόρφωσής τους και η προβληματική της δημοσιογραφικής τους κάλυψης. Ταυτόχρονα θα εξηγηθεί γραφολογικώς το δικανικό σφάλμα στην αξιολόγηση των σημαντικών σε αυτές υπό έλεγχο εγγράφων.

Η δική μου παρουσίαση στο διεπιστημονικό σεμινάριο φέρει τον τίτλο ΤΑ ΠΛΑΣΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ: Η ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. Κατά τη διάρκεια της διάλεξης θα αναδείξουμε σημαντικά δημοσιογραφικά ζητήματα που θα εγείρουν προβληματισμό. Θα αναλύσουμε τον ρόλο του Τύπου και το προφίλ του δημοσιογράφου που διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση, θα εντοπίσουμε τις δημοσιογραφικές “παραλείψεις” αλλά και τις ευρύτερες διαστάσεις που λαμβάνει η υπόθεση, με άξονα τη “δημοσιογραφική πλάνη” και θα προχωρήσουμε σε συσχετισμούς με τη σύγχρονη εποχή δημοσιογραφίας/new media age. Το βέβαιο είναι ότι έχουμε να πούμε πολλά και δηλώνω ενθουσιασμένη!!

Είναι βέβαιο ότι η επιστημονική κοινότητα στην Ελλάδα προσφέρει πολύτιμο έργο και, παρά τις δύσκολες συνθήκες, θα συνεχίσει να εργάζεται μεθοδικά και με πάθος για την έρευνα! Σας ευχαριστώ από καρδιάς για το θερμό ενδιαφέρον και τη στήριξη!!

Leave a comment

Filed under Ζητήματα Εγκληματολογίας, Ζητήματα Εκπαιδευτικά

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.