Έναρξη του νέου κύκλου στο “Αστυνομικό και Δικαστικό Ρεπορτάζ” (elearning Παν/μίου Αθηνών)


Ξεκίνησε σήμερα -Δευτέρα 29 Μαΐου 2017- στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο πλαίσιο των συμπληρωματικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης προγραμμάτων, ο νέος μας κύκλος στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης που έχω αναλάβει (συγγραφή και εκπαίδευση), με τίτλο “Αστυνομικό και Δικαστικό Ρεπορτάζ”. Επόμενος κύκλος μαθημάτων θα ξεκινήσει στις 12/6/2017. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για όσους θέλουν να συμμετάσχουν ως και τις 5/6/2017.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα “Αστυνομικό και Δικαστικό Ρεπορτάζ”, καθώς και αιτήσεις εδώ:
http://elearn.elke.uoa.gr/show_programs.php?catID=all&prID=449&utm

Ενημερώνω, επίσης, όσους ενδιαφέρονται ότι τον Ιούνιο θα ξεκινήσει και το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα “ΜΜΕ και Εγκληματικότητα: Το Έγκλημα ως Είδηση και ως Μήνυμα”. Για πληροφορίες και αιτήσεις εδώ: https://elearn.elke.uoa.gr/show_programs.php?catID=all&prID=417

Ακολούθως, σας παρουσιάζω τα βασικά στοιχεία του εκπαιδευτικού προγράμματος “Αστυνομικό και Δικαστικό Ρεπορτάζ” και την ύλη του εκπαιδευτικού προγράμματος “ΜΜΕ και Εγκληματικότητα: το έγκλημα ως είδηση και ως μήνυμα” :

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ 5μηνο εξ αποστάσεως Πρόγραμμα Επιμόρφωσης
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: κ. Γιάννης Πανούσης

Το εκπαιδευτικό αντικείμενο “Αστυνομικό και Δικαστικό Ρεπορτάζ” περιλαμβάνει τις κάτωθι πέντε (5) θεματικές ενότητες:
Αστυνομικός και δικαστικός ρεπόρτερ
Πολύκροτες υποθέσεις του αστυνομικού ρεπορτάζ: σχεδιασμός και δημοσιογραφική κάλυψη
Τρομοκρατία στο αστυνομικό ρεπορτάζ
Εγκληματικότητα και αστυνομικό ρεπορτάζ
Πολύκροτες υποθέσεις του δικαστικού ρεπορτάζ: σχεδιασμός και δημοσιογραφική κάλυψη  

Το πρόγραμμα παρουσιάζει με ακρίβεια και σαφήνεια τον τρόπο με τον οποίο γράφεται ένα επιτυχημένο αστυνομικό και δικαστικό ρεπορτάζ, δίνοντας έμφαση στα στοιχεία εκείνα που πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα ο αστυνομικός και ο δικαστικός συντάκτης, ώστε να αποφύγουν συχνά λάθη που διαπράττονται από έλλειψη γνώσης, να αξιοποιήσουν όλες τις πηγές τους και να συντάξουν ένα ολοκληρωμένο ρεπορτάζ που κερδίζει τις εντυπώσεις.

Παράλληλα, παρέχονται οι κατάλληλες κατευθύνσεις και οδηγίες στους εκπαιδευόμενους, προκειμένου να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις και κρίσεις που δύναται να προκύψουν κατά την κάλυψη του ρεπορτάζ τους.
Αναλύονται, επίσης, συγκεκριμένες πολύκροτες υποθέσεις του αστυνομικού και δικαστικού ρεπορτάζ που έχουν συγκλονίσει το ελληνικό κοινό και έχουν απασχολήσει εντονότατα τον δημοσιογραφικό κόσμο, με εκτενή ρεπορτάζ. Με βάση όλες αυτές τις υποθέσεις, παρέχονται κατευθύνσεις στους εκπαιδευόμενους για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να καλύψουν τόσο σοβαρά ζητήματα, με νηφαλιότητα και με τρόπο ορθό, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, ώστε το ρεπορτάζ τους να είναι έγκυρο, μεστό, ουσιαστικό, να ενημερώνει εις βάθος το κοινό και ταυτόχρονα να είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο. Το πρόγραμμά απευθύνεται, πρωτίστως, στους δημοσιογράφους του αστυνομικού και δικαστικού ρεπορτάζ, αλλά και σε όσους επιθυμούν να ασχοληθούν, επαγγελματικά ή ερευνητικά, με το αντικείμενο που παρουσιάζουμε.  

ΜΜΕ και Εγκληματικότητα: Το Έγκλημα ως Είδηση και ως Μήνυμα 5μηνο εξ αποστάσεως Πρόγραμμα Επιμόρφωσης
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: κ. Γιάννης Πανούσης

Πώς διαμορφώνεται η ύλη του προγράμματος

ΜΑΘΗΜΑ – To έγκλημα στα ΜΜΕ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Αναπαραστάσεις Εγκλημάτων στα ΜΜΕ και Επιδράσεις στην Ψυχολογία του Κοινού
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 – Η εικόνα του εγκληματία στα ΜΜΕ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 – Η εικόνα του θύματος στα ΜΜΕ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 – Νέες Μορφές Εγκληματικότητας και ΜΜΕ: Αποτύπωση του Οργανωμένου Εγκλήματος στα Ελληνικά και Διεθνή ΜΜΕ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 – Εγκληματολογική Ορολογία και Αρχές Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας

ΜΑΘΗΜΑ – ΜΜΕ και Τρομοκρατία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – ΜΜΕ και Τρομοκρατική Δράση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 – Η εικόνα του Έλληνα τρομοκράτη στα ΜΜΕ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 – Τρομοκρατικές Ενέργειες και Νέες Τεχνολογίες, Αντιμετώπιση από τα ΜΜΕ Έκτακτων Καταστάσεων
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 – Παρουσίαση της βασικής νομοθεσίας για την τρομοκρατία

ΜΑΘΗΜΑ – ΜΜΕ και Φυλακή
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Αναπαραστάσεις της Φυλακής από τα ΜΜΕ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 – Η Εικόνα του Φυλακισμένου στα ΜΜΕ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 – Η Εικόνα του Αποφυλακισθέντα στα ΜΜΕ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 – Το «Μετά» της Φυλακής και ο Ρόλος των ΜΜΕ

ΜΑΘΗΜΑ – Παραβατικότητα Ανηλίκων και Γυναικεία Εγκληματικότητα στα ΜΜΕ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Εικόνα του Ανήλικου Παραβάτη στα ΜΜΕ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 – Εικόνα των Συμμοριών Ανηλίκων στα ΜΜΕ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 – Εικόνα των Φυλακών Ανηλίκων και του Ανήλικου Φυλακισμένου
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 – Το «Μετά» της Φυλακής και ο Ρόλος των ΜΜΕ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 – Εικόνα της Γυναίκας στα ΜΜΕ, ως Θύτης και ως Θύμα
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 – Καταγραφή της Γυναικείας Εγκληματικότητας στα ΜΜΕ

ΜΑΘΗΜΑ – Δημοσιογραφικός Λόγος και Νομικός Λόγος
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Αρχές Δεοντολογίας του Δημοσιογραφικού Επαγγέλματος, Διασφάλιση και Κατοχύρωση της Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας στη Σύγχρονη Εποχή
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 – Δίκαιο και επικοινωνία στο Διαδίκτυο: Προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 – Αξιοποίηση του Δημοσιογραφικού Διαδικτυακού Λόγου με Νέους, Δημιουργικούς και Πρωτότυπους Τρόπους. Καταγραφή και Ανάλυση Παραδειγμάτων από την Διεθνή Εμπειρία

ΜΑΘΗΜΑ – Δημοσιογραφικός Λόγος και Νέες τεχνολογίες
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Διασταύρωση Πηγών και Εύρευση της Αξιόπιστης Είδησης
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 – Νέες Προκλήσεις στο “Κυνήγι” της Πραγματικής Εγκληματολογικής Είδησης
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 – Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών και Ερευνητικών Μεθόδων

Να ευχηθώ, κλείνοντας, καλή αρχή στους νέους εκπαιδευόμενους και καλή συνέχεια στον επόμενο κύκλο που θα ξεκινήσει στις 12 Ιουνίου!

Advertisements

Leave a comment

Filed under Ζητήματα Εγκληματολογίας

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.