Αντικείμενο, Στόχος, Στοιχεία του Σεμιναρίου “ΦΥΛΑΚΗ: ΕΡΕΥΝΑ & ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ”


Ξεκινούν αύριο -Τετάρτη 22/2/17- οι προεγγραφές για το νέο μας σεμινάριο στο Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος με τίτλο Φυλακές: Έρευνα και Γλωσσικά Ζητήματα. Πληροφορίες: κα Αντωνία Καστρινάκη, τηλ. επικοινωνίας 693 794 7179 . Επίσης, μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες στα παρακάτω links: https://aggelikikardara.wordpress.com/2017/02/20/%cf%83%ce%b5%ce%bc%ce%b9%ce% και %cf%83%ce%b5%ce%bc%ce%b9%ce%bd%ce%b1%cf%81%ce%b9%ce%bf-3_%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%b4%ce%b1%cf%81%ce%b1-1

Ας δούμε όμως αναλυτικά με το σημερινό κείμενο ποιο είναι το αντικείμενο του σεμιναρίου και ο στόχος του, ποιες είναι οι κύριες διδακτικές μας ενότητες, σε ποιους απευθύνεται, ποιος ο τόπος και χρόνος διεξαγωγής του, καθώς και τα βήματα συμμετοχής.

Σεµινάριο µε θέµα: «Φυλακές: Έρευνα και Γλωσσικά Ζητήµατα»

Αντικείµενο του σεµιναρίου:Τα καταστήµατα κράτησης στην εποχή της οικονοµικής και κοινωνικής κρίσης θα αποτελέσουν το αντικείµενο διερεύνησής µας στο σεµινάριο µε τίτλο «Φυλακές: Έρευνα και Γλωσσικά Ζητήµατα».

Στόχος του σεµιναρίου είναι οι εκπαιδευόµενοι να είναι σε θέση να κατανοήσουν: τα συστατικά στοιχεία που συνθέτουν τον χαρακτηριζόµενο από την εγκληµατολογική έρευνα «υποπολιτισµό» της φυλακής, τον τρόπο δοµής και λειτουργίας των καταστηµάτων κράτησης στην Ελλάδα, την ιεραρχία των κρατουµένων και τις τυπολογίες των κρατουµένων, καθώς και το αξιακό σύστηµα που διέπει τον µικρόκοσµο της φυλακής στη χώρα µας και διεθνώς . Η έρευνα µέσα στις φυλακές και η εφαρµοζόµενη µεθοδολογία θα αποτελέσουν επίσης αντικείµενο διερεύνησής µας, ενώ θα παρουσιαστούν τα πορίσµατα της έρευνάς µου για τη γλώσσα της φυλακής και για ζητήµατα γλωσσικού ενδιαφέροντος που λαµβάνουν ταυτόχρονα κοινωνικές και ψυχολογικές διαστάσεις και προεκτάσεις και αφορούν την επικοινωνία των κρατουµένων.

Σκοπός είναι οι συµµετέχοντες να αποκτήσουν στέρεα θεωρητική γνώση για τον «κόσµο» των φυλακών και ταυτόχρονα πρακτική εµπειρία όσον αφορά τη διεξαγωγή ερευνών στα καταστήµατα κράτησης, είτε για δηµοσιογραφικούς σκοπούς είτε στο πλαίσιο κοινωνικών ερευνών.

Στοιχεία του σεµιναρίου

• Μεταχείριση κρατουµένων
• Σωφρονιστικά συστήµατα
• Σωφρονιστικοί σκοποί
• Γένεση και εξέλιξη της φυλακής ως της κατεξοχήν δηµόσιας ποινής
• «Υποπολιτισµός» της φυλακής: συστατικά στοιχεία
• Ιεραρχία κρατουµένων
• Τυπολογίες κρατουµένων
• Αξιακό σύστηµα έγκλειστου πληθυσµού
• Οι «νόµοι» της φυλακής
• Έρευνα µέσα στη φυλακή: µεθοδολογία
• Γλωσσικά ζητήµατα και καταστήµατα κράτησης

Απευθύνεται σε: δηµοσιογράφους , (επαγγελµατίες και φοιτητές/απόφοιτους), εγκληµατολόγους, κοινωνιολόγους, ψυχολόγους, κοινωνικούς επιστήµονες και γενικά επαγγελµατίες στο χώρο των καταστηµάτων κράτησης.

Διάρκεια σεµιναρίου: 12 ώρες (4 συνεδρίες – 3 ώρες κάθε συνεδρία, 1 συνάντηση την εβδοµάδα, το σεµινάριο θα λαµβάνει χώρα Παρασκευή 10:00 – 13:00) Τόπος διεξαγωγής: Αθήνα Σταδίου 33 & Πεσµαζόγλου, 8ος όροφος, Γραφείο 15), Χρόνος διεξαγωγής: Μάρτιος – Απρίλιος 2017 (ηµεροµηνίες συναντήσεων: 10/03, 17/03, 31/03 & 07/04).

Προεγγραφή από 22/02/2017 έως 08/03/2017
Κόστος συµµετοχής: 80€* για τα µέλη του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήµατος (ΚΕ.Μ.Ε.) (ταµειακώς ενήµερα για το έτος 2017) 90€* για κατόχους κάρτας ανεργίας και φοιτητές 120€* για τους υπόλοιπους συµµετέχοντες
*στις τιµές περιλαµβάνεται Φ.Π.Α. 24%

Για την επιλογή των συµµετεχόντων θα τηρηθεί η αρχή της χρονικής προτεραιότητας, λόγω των περιορισµένων θέσεων.
Συµµετοχή µόνο µε προεγγραφή

Δηλώσεις συµµετοχής (σε 2 µόλις βήµατα) ∆ηλώστε συµµετοχή στο e-mail: seminars@e-keme.gr (θέµα «Φυλακές: Έρευνα και Γλωσσικά Ζητήµατα») αποστέλλοντας συνηµµένα τα κατωτέρω:

Βήµα 1ο Συµπλήρωση και επισύναψη-αποστολή της κατωτέρω δήλωσης συµµετοχής

Βήµα 2ο Επισύναψη – αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσης του ποσού συµµετοχής στον τραπεζικό λογαριασµό 206002002000643 (τράπεζα: ALPHA BANK, δικαιούχος: Κέντρο Μελέτης του Εγκλήµατος, αιτιολογία ονοµατεπώνυµο συµµετέχοντα συµµετοχή σε σεµινάριο «Φυλακές: Έρευνα και Γλωσσικά ζητήµατα») άλλως καταβολή µε µετρητά στα γραφεία µας, οδός Σταδίου 33 και Πεσµαζόγλου, (8ος όροφος, γραφείο 15, 10559, Αθήνα) κατά τις ώρες κοινού, κάθε Τρίτη 15.00-18.00 και κάθε Παρασκευή 12.00-13.00 (η δήλωση συµµετοχής καταχωρείται µε την ολοκλήρωση των ως άνω ενεργειών).

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ (ΚΕ.Μ.Ε.)
∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Σεµινάριο µε θέµα: «Φυλακές: Έρευνα και Γλωσσικά Ζητήµατα»
ΟΝΟΜΑ:
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:
Α∆Τ:
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ:
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ:
E-MAIL:
Είµαι µέλος του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήµατος (ΚΕ.Μ.Ε.): ΝΑΙ / ΟΧΙ
Επιθυµώ να εγγραφώ ως µέλος στο Κέντρο Μελέτης του Εγκλήµατος (ΚΕ.Μ.Ε.): ΝΑΙ / ΟΧΙ
Αθήνα, ……/……./2017
(Υπογραφή)

Ελπίζω ότι και αυτή την φορά (όπως και στα δύο προηγούμενα σεμινάρια) με την ολοκλήρωση των σεμιναριακων μας μαθημάτων να προχωρήσουμε με τους εκπαιδευόμενους που το επιθυμούν σε μια ολοκληρωμένη έρευνα σχετικά με τις φυλακές και την επικοινωνία των κρατουμένων, η οποία να δημοσιευτεί.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Ζητήματα Εγκληματολογίας

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.