Τρομοκρατία & Οργανωμένο Έγκλημα: Ανοίγουμε τους φακέλους στο ΚΕ.Μ.Ε.


Με δυο πολύ σοβαρά θέματα θα ασχοληθούμε αυτή την Παρασκευή (16/11/16) στο Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος, στο πλαίσιο του σεμιναρίου μας με τίτλο “Επικοινωνιακή Διαχείριση Ειδικών Θεμάτων Εγκληματολογικού Ενδιαφέροντος”. Τα θέματά μας αφορούν το οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία.

Θα αναλυθούν οι ορισμοί περί τρομοκρατίας και θα ερμηνευθούν οι δυσκολίες διατύπωσης ενός καθολικού ορισμού. Στη συνέχεια, θα κάνουμε μια ιστορική αναδρομή στο φαινόμενο της τρομοκρατίας και θα αναφερθούμε στη δράση τρομοκρατικών οργανώσεων. Θα αναλυθεί η σχέση ανάμεσα στην τρομοκρατία και την τεχνολογία, ενώ εκτενή αναφορά θα γίνει στα χαρακτηριστικά της λεγόμενης «νέας τρομοκρατίας» και των νέας γενιάς τρομοκρατών, σε συσχετισμό με την τρομοκρατία παρελθουσών εποχών.

Τέλος, θα δούμε μέσα από πρόσφατα και πολύ ενδιαφέροντα ερευνητικά πορίσματα τον τρόπο με τον οποίο τα μίντια προσεγγίζουν το φαινόμενο της τρομοκρατίας και το πρόσωπο του τρομοκράτη. Έμφαση θα δοθεί στο προφίλ του “τρομοκράτη νέας γενιάς” και θα αναζητηθούν οι λόγοι για τους οποίους ολοένα και πιο νέα σε ηλικία άτομα εμπλέκονται στους κόλπους της τρομοκρατίας και γίνονται μέλη τρομοκρατικών οργανώσεων. Θα συνθέσουμε με άλλα λόγια το προφίλ του “νέας γενιάς τρομοκράτη” και θα δούμε πώς τα μίντια “έπαιξαν” με το χαρακτηρισμό “τρομομπόμπιρας” χωρίς ωστόσο να προχωρούν σε μια βαθύτερη ανάλυση, όχι τουλάχιστον σε όλες τις περιπτώσεις.

20161212_104353

Ως προς το οργανωμένο έγκλημα θα διερευνηθεί η έννοιά του και θα εξεταστούν πολύπλοκα ζητήματα που σχετίζονται με το οργανωμένο έγκλημα διεθνώς, καθώς θα γίνει μια καταγραφή των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο δημοσιογράφος να καλύψει υποθέσεις που σχετίζονται με το οργανωμένο έγκλημα.

Έχει ενδιαφέρον στο σημείο αυτό να επισημάνω ότι σύμφωνα με έκθεση των «Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα», το οργανωμένο έγκλημα αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους για τους δημοσιογράφους αλλά και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Σε παγκόσμια κλίμακα, μεταξύ 2000 και 2010, συνολικά 141 δημοσιογράφοι έχουν δολοφονηθεί, οι οποίοι είχαν ασχοληθεί με την επιρροή, τις μηχανορραφίες αλλά και την δράση των οργανωμένων εγκληματικών ομάδων. Οι δολοφονίες αυτές χρεώνονται κυρίως στα καρτέλ των ναρκωτικών. Με τον φόβο της απειλής αλλά και λόγω των ανεπαρκών πληροφοριών, πολλά ΜΜΕ περιορίζονται στην δημοσίευση των αλληλοκατηγοριών μεταξύ των εγκληματικών οργανώσεων και ομάδων και περισσότερο με την παράθεση επίσημων πηγών. Μάλιστα, δεν είναι τυχαίο ότι πολλές εγκληματικές ομάδες έχουν στρατηγικό στόχο να εκμεταλλεύονται τα ΜΜΕ για τις δικές τους ανάγκες και να τα χρησιμοποιούν.

Συνεπώς, έχουμε πολλά και εξαιρετικά ενδιαφέροντα στοιχεία να παρουσιάσουμε στο σεμιναριακό μάθημα της Παρασκευής. Ζητήματα υψηλού εγκληματολογικού ενδιαφέροντος που απαιτούν ειδική γνώση και προσεκτική προσέγγιση, ώστε με ακρίβεια και σαφήνεια να παρουσιαστούν τα καίρια σημεία στο ευρύ κοινό.

keme_reportage_n

keme_reportage-3

Advertisements

Leave a comment

Filed under Ζητήματα Εγκληματολογίας

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s