Monthly Archives: September 2014

Έλλειψη εμπιστοσύνης στους θεσμούς

Η πιο θλιβερή διαπίστωση για τη χώρα μας και το μέλλον των παιδιών μας είναι, όχι ότι οι εργαζόμενοι αντιδρούν στην αξιολόγηση, αλλά ότι κανείς μας δεν πιστεύει ότι η αξιολόγηση θα επιτευχθεί με αντικειμενικά και επιστημονικά κριτήρια και θα ολοκληρωθεί άμεσα και αποτελεσματικά. Δυστυχώς, στην Ελλάδα η έλλειψη εμπιστοσύνης στους θεσμούς είναι μεγάλη και δικαιολογημένη. Το κράτος μας έχει βασιστεί σε τόσο μεγάλο βαθμό και τόση μεγάλη έκταση στην αναξιοκρατία αλλά και στην ισοπέδωση αξιών και ιδανικών, ώστε πλέον οι πολίτες διάκεινται με καχυποψία απέναντι σε όλους και όλα.

Είναι εξίσου θλιβερό να μην προοδεύουμε στη χώρα μας εξαιτίας αυτών των σοβαρών προβλημάτων, ενώ να μας δίνονται περισσότερες ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη και ποιοτική ζωή σε ξένες χώρες. Τολμώ να πω ότι είναι τραγικό να σκεπτόμαστε ότι τα παιδιά μας θα έχουν καλύτερη τύχη και ανώτερο επίπεδο σπουδών αλλά και επαγγελματικής αποκαταστάσης εκτός Ελλάδας. Έτσι, σβήνεται κάθε ελπίδα για τη χώρα μας, εάν δεν βλέπουμε ως γονείς να γίνονται επενδύσεις στις νέες γενιές, στην παιδεία και την εργασία.

Από την άλλη πλευρά, η μιζέρια και η μεμψοιρία δεν θα οδηγήσουν πουθενά και σε καμία περίπτωση δεν θα μας βγάλουν από τα αδιέξοδά μας. Η αμφισβήτηση είναι, σαφώς, η εύκολη λύση. Κάτι όμως πρέπει να γίνει. Κάτι όμως πρέπει να αλλάξει. Και για να αλλάξουν τα πράγματα, πρέπει να στηριχτούμε σε αυτό που μας λείπει: την ποιότητα. Να αρχίσουν να λειτουργούν οι θεσμοί και αναμφίβολα η αξιολόγηση να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή.

Όλοι αξιολογούμαστε στην εργασία μας, ανάλογα με την αποδοτικότητά μας. Επομένως, η έννοια της αξιολόγησης θα έπρεπε να είναι κεντρική, όσον αφορά την απόδοση του δημόσιου τομέα, από τη λειτουργία του οποίου εξαρτάται άλλωστε η καθημερινότητα όλων των πολιτών. Οι πρώτοι μάλιστα που θα έπρεπε να αξιολογούνται είναι οι ίδιοι οι πολιτικοί και να επιζητούν την αξιολόγησή τους, αποδεικνύοντας έμπρακτα στους πολίτες ότι η αξιολόγηση είναι αντικειμενική και έχει σοβαρό λόγο ύπαρξης. Έτσι, όλοι θα ένιωθαν την ευθύνη του επαγγελματικού τους ρόλου και οι δημόσιοι λειτουργοί θα ενεργούσαν με μεγαλύτερη υπευθυνότητα.

Ωστόσο, η έννοια της αξιολόγησης πρέπει να ξεφύγει από λογικές “τιμωρίας” ή ακόμα και “εκδικητικότητας”. Η αξιολόγηση πρέπει να έχει την έννοια της συνεχούς εξέλιξης και επιβράβευσης των ανθρώπων που προσφέρουν στην εργασία τους και τη δυνατότητα βελτίωσης των εργαζομένων που υστερούν σε σχέση με τους υπόλοιπους. Πρέπει να δίνονται κίνητρα και ταυτόχρονα ο κόπος των εργαζομένων να ανταμείβεται.

Όσον αφορά, τέλος, την αξιολόγηση ατόμων που έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις, χωρίς να έχουν τα κατάλληλα προσόντα, τα αντίστοιχα πτυχία και τις απαιτούμενες γνώσεις, η αντικατάστασή τους πρέπει να είναι άμεση, καθώς έχουν στερήσει τη θέση συμπολιτών τους που πάλευαν για την κατάκτηση μιας συγκεκριμενης θέσης με την αξία τους.

Για να ξεφύγουμε από ρουσφετολογικές πρακτικές, πρέπει να τεθούν άμεσα συγκεκριμένα σαφή κριτήρια και να τιμωρούνται αυστηρά όσοι πολιτικοί τα παραβιάζουν. Εάν όμως δεν γίνει η αρχή, θα συνεχίσουμε να διαιωνίζουμε καταστάσεις του παρελθόντος. Για να έχουν, ωστόσο, νόημα όλα αυτά και κυρίως η έννοια της αξιολόγησης, είναι αναγκαίο να ακολουθηθούν συγκεκριμένες και διαφανείς διαδικασίες: όλα τα στοιχεία στο φως και εάν παρατηρηθούν προσπάθειες να “κυνηγηθούν” εργαζόμενοι γιατί δεν έχουν “άκρες”, η τιμωρία των υπευθύνων να είναι βαρύτατη. Συμπερασματικά, το μείζον πρόβλημα που πρέπει άμεσα να επιλυθεί είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης στους θεσμούς της χώρας μας. Εάν ο πολίτης αισθάνεται ότι το κράτος του δεν λειτουργεί στους νευραλγικούς τομείς του, πώς θα μπορέσει να έχει εμπιστοσύνη στους θεσμούς;

Leave a comment

Filed under Ζητήματα Κοινωνικά